Åre kommun förvaltar ett antal olika donationsstiftelser.

Som huvudprincip gäller att man ska vara bosatt i Åre kommun för att komma ifråga för utdelning. När du söker medel ur någon fond, observera särskilt ändamål och geografiskt område, de flesta fonderna är knutna till någon kommundel det vill säga de gamla kommunerna/socknarna. Fonderna hanteras  av en gemensam fondkommitté som är vald av kommunfullmäktige.

Vill du söka medel ur någon av stiftelserna skall du lämna in en ansökan med följande uppgifter enligt blanketten.

pdf Ansökan till donationsstiftelser (300 KB)

Sista ansökningsdag är 30 april respektive 15 oktober.

Förteckning över fonder

Huvuddelen av fonderna är under avveckling (permutation) och utdelning sker av kapitalet. N:r 201, 413 och Rahms stiftelse är inte under avveckling. Mängden tillgängliga medel varierar mellan fonderna.

Förkortningarna efter rubriken, BUN, KS och SN anger vilken kommunal myndighet som fonderna formellt tillhör. De behöver inte anges i ansökan.

N:r 517 O A Bäckströms stiftelse (BUN)
Utdelas till hantverksstuderande från Hallens församling.
(Utdelas i samråd med områdesrektor och berörd lärare)

N:r 113 Ulla Flinks donationsstiftelse (KS)
Hjälp vid sjukdom och svårigheter, inkl hembesök, till personer bosatta i Undersåkers församling.

N:r 301 Mårten och Erik Nilssons donationsstiftels (KS)
Förtjänta jordbrukare inom Åre f.d. kommun. Ingen utdelning skall ske förrän kapitalet uppgår till 70.000:-.

N:r 509 P M Sundbergs donationsstiftelse (KS)
Utdelas som premium, stöd och uppmuntran till jordbrukare inom Hallens församling.
(Lantbruksnämndens ortsombud samt LRF:s lokalstyrelse)

N:r - Rahms stiftelse (KS)
20% av disponibel avkastning tillfaller Åre kommun. Hälften därav skall utdelas till behövande och hälften skall användas till allmännyttiga ändamål. Allt inom Åre f.d. kommuns område.
(Stiftelsen har inget nummer - skriv "Rahms" i ansökan). Utdelning sker på hösten. Ansökan senast 15 oktober.  

N:r 112 Henriksson och Mattssons i Romo donationsstiftelse (KS)
Utdelas till fysiska och juridiska personer mantalsskrivna inom den del av Undersåkers församling som är belägen väster om kyrkan (Stat och kommun kan dock ej komma ifråga). Premierna skall utgå till personer som genom olika planteringar och blomsteranläggningar bidrager till att göra hembygden vacker. Premier kan även erhållas för genomgående av trädgårdskurser. Sökande skall bifoga kvitton i original på inköp av växter eller betald kursavgift.(Stiftelsens styrelse)

N:r 404 Kalls samstiftelse för behövande (SN)
Utdelas till behövande inom Kalls församling.
(Utdelas i samråd med distriktssköterska)

N:r 501 Marby socialstiftelse för behövande (SN)
Utdelas till behövande inom Marby församling.
(Utdelas i samråd med distriktssköterska)

- - -
Fonder ur vilka utdelning ej sker, p.g.a. inga utdelningsbara medel:
N:r 201 Mattmars sockens besparingsstiftelse (KS)
N:r 210 Ingeborg Backmans stipendiestiftelse
N:r 413 Oscar och Margareta Lödings hembygdsstiftelse (KS)

Personuppgifter som behandlas
* Namn
* Adress
* E-postadress
* Telefonnummer
* Personnummer
* Kontouppgifter bank/post
* Hälsa
* Ekonomi
 
Ändamålet med behandlingen
Dina personuppgifter behövs för att säkerställa att rätten att ansöka medel ur donationsstiftelser finns, för att komma i kontakt med dig när vi hanterar din ansökan och för att kunna göra utdelning av ansökta medel.
 
Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid
Bevaras

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
 
Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Om dina rättigheter som registrerad kan du läsa under Dataskyddsförordningen. Du kan komma i kontakt med vårt dataskyddsombud genom att mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..