Det är Individ- och familjeomsorgen som ansvarar för kommunens familjerätt.

Familjerättsärenden aktualiseras hos Individ- och familjeomsorgen på olika sätt, till exempel får Individ- och familjeomsorgen i uppdrag av domstol att genomföra vårdnad-, boende- och umgängesutredningar och när det gäller nyfött barn så är det Skatteverket som meddelar detta.