Bild på en bok

Sveriges riksdag har fattat beslut om nya bestämmelser i den så kallade Gymnasielagen. De nya bestämmelserna gör det möjligt för dig som har fått avslag på din asylansökan att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Om du får ett tillfälligt uppehållstillstånd av Migrationsverket i och med den justerade lagen så har du även möjlighet att söka den insats Åre kommun erbjuder till alla ensamkommande ungdomar i åldern 18–21 år. Insatsen kallas för ”18–21” och med den insatsen får du hjälp i vardagen samt hjälp med boendefrågan. För att ta del av insatsen förutsätter det att du studerar i Åre kommun eller på annat sätt har din tillvist i kommunen.

Mer information om Gymnasielagen

På Migrationsverkets webbplats hittar du mer information om Gymnasielagen och hur du ansöker. Observera att ansökan endast är öppen mellan den 1 juli och 30 september.

www.migrationsverket.se

Mer information om "18-21"

Om du har fått ett gynnande beslut från Migrationsverket och vill söka insatsen ”18–21” så behöver du ta med dig ditt beslut till socialtjänsten i Åre kommun. Du kan också kontakta individ- och familjeomsorgens expedition på 0647-164 10 för att boka en tid.

Har du fler frågor om ”18–21”? Kontakta då vår personal på våra stödboenden på något att följande telefonnummer:

  • 0647-156 25
  • 0647-156 26