Ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd ska det utses en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare för. Det är socialnämnden i vistelsekommunen som ska ordna detta vilket de gör genom att göra en framställning eller ansökan till tingsrätten.

Vårdnadshavaren ska se till att barnets behov tillgodoses, där ingår även behovet av trygghet och omsorg.

Socialnämnden utreder vem som är lämplig att bli särskild förordnad vårdnadshavare. Kriterier är att personen kan se till att barnet får trygghet, omvårdnad och en god fostran. När man väljer vårdnadshavare så tar man hänsyn till den personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren samt barnets ålder och utveckling.

Att ha ett uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte mycket från att ha ett uppdrag som god man för ensamkommande barn och ungdomar. Vårdnadshavaren har en skyldighet och rätten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med att barnet blir äldre och utvecklas ska barnets egna synpunkter och önskemål tas mer och mer hänsyn till.