Syftet med planprogrammet är möjliggöra utveckling av dagens dåligt fungerande infrastruktur och samtidigt tillskapa ett välfungerande centrumområde med boenden och service.  

Planprogrammet visar förslag på möjlig utveckling i området. Det innefattar hur marken skulle kunna användas samt tankar om mål och utgångspunkter för arbetet. Idén med ett planprogram är att utreda och diskutera övergripande frågor i ett tidigt skede, innan enskilda detaljplaner påbörjas, för att tillsammans skapa en helhetsbild för utvecklingen.

I planprogrammet föreslås en ny centrummiljö med bland annat boenden, restauranger och service. Vidare föreslås en utveckling av skidområdet, liftkapaciteten, gång- och cykelvägar, parkering med mera. Bebyggelsen ska anpassas till platsen och landskapet för att göra så lite skada som möjligt på naturmiljön.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-18 att godkänna planprogrammet.

 

Programhandlingar godkännande

pdf Planprogram Björnen Centrum (23.47 MB)

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (3.93 MB)

pdf Samrådsredogörelse (465 KB)

 

Programhandlingar samråd

Programsamråd genomfördes 25 april till 1 juni 2022.

  pdf Planprogram Björnen Centrum (23.31 MB)

  pdf Miljökonsekvensbeskrivning (12.39 MB)

 

Bilagor

  pdf Bäckinventering (19.90 MB)

  pdf Dagvattenutredning (1.11 MB)

  pdf Geoteknisk undersökning (29.26 MB)

  pdf Geoteknisk riskutredning (3.42 MB)

  pdf Kompletterande dagvattenutredning (3.90 MB)

  pdf Naturvärdesinventering 2015 (2.40 MB)

  pdf Naturvärdesinventering 2020 (44.03 MB)

  pdf Naturvärdesinventering 2021 (5.96 MB)

  pdf PM vattenförbrukning (157 KB)

  pdf Skredrisk i Åredalen (16.03 MB)

  pdf Trafikutredning (3.90 MB)

  pdf Övergripande geotekniskt utlåtande tunnel (527 KB)

  pdf Översiktlig kartering av stabilitet i raviner och slänter (241.99 MB)

 

Har du frågor om planprogrammet eller planprocessen?

För vidare frågor, vänligen kontakta Åre kommuns kundtjänst via telefon 0647-161 00 eller via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.