Vi genomför årligen plockanalyser för att undersöka vad som slängs i soppåsarna i Åre kommun. Andelen förpackningar, farligt avfall och matavfall har minskat under 2017.

Vi har dock bara startat resan mot ett renare avfall. Vi behöver arbeta vidare med att minska den totala volymen avfall och sortera bort den del som inte har där att göra, till exempel förpackningar och farligt avfall.

När du köper förpackade varor i affären betalar du även för återvinningen av förpackningarna. Om du slänger förpackningar i soppåsen istället för att lämna dem till återvinningsstationerna betalar du en gång till. Du betalar då två gånger för avfallet och ökar energibehovet för hantering/tillverkning av förpackningar. Du ökar även kostnaden och miljöpåverkan för avfallshanteringen i kommunen

Det finns farligt avfall i soppåsarna i form av batterier, lampor, andra elartiklar och läkemedel. Det är mycket viktigt att läkemedel lämnas till apotek, farligt avfall och elektronik till FA-station eller ÅVC. Nyhet: El-avfall kan även gratis återlämnas dit där man kan köpa elprodukter.

Eftersom Åre kommun inte ännu har någon utsortering av matavfall är det väldigt mycket mat i soppåsarna. Så mycket som 36 viktprocent. Genom att själv kompostera ditt matavfall kan du kraftigt minska mängden hushållsavfall och samtidigt göra god miljönytta. Du pengar samtidigt som du får gödning till trädgården. Bäst för miljön och din ekonomi är att planera inköp av mat så att du så gott det går minskar ditt matsvinn.