När ett barn föds i Sverige så meddelar sjukhuset Skatteverket detta. Om föräldrarna inte är gifta så ska faderskapet/föräldraskapet fastställas av socialnämnden i kommunen. Detta kan fastställas innan ett barn är fött och det inte görs kontaktas barnets mamma efter födelsen.

En faderskapsbekräftelse ska undertecknas både av barnets mor och far. Detta krävs för att barnet ska ha alla juridiska rättigheter efter fadern och även rätt till eventuellt underhållsstöd.

För att genomföra en faderskapsbekräftelse är det enklast om mor och far till barnet tillsammans gör ett besök på Individ- och familjeomsorgen, detta efter att en tid bokats för detta. Båda föräldrarna behöver ha med sig identitetshandlingar.

Samtidigt som faderskapsbekräftelsen undertecknas kan man anmäla om föräldrarna vill ha gemensam vårdnad. Fram till dess en sådan anmälan gjorts är modern ensam vårdnadshavare för barnet. Det går även göra anmälan om gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle. Detta görs då till Skatteverket om båda föräldrarna är svenska medborgare.