Fjällvandrare

För att minska störning för renar och bidra till en utveckling i balans mellan samer och besöksnäring har Svenska Turistföreningen (STF) infört flera förändringar av sin verksamhet i västra Jämtlandsfjällen. Ändringarna är kopplade till villkor i STFs nya markupplåtelseavtal som började gälla 1 januari 2024.

För dig som ska ge dig ut och vandra i dessa områden är det bra att ha kännedom om förändringarna för att kunna planera och genomföra en säker vistelse på fjället. 

Stängning av Gåsenstugorna

Den förändring som påverkar säkerhetsaspekten under vistelse i fjällvärlden till största del är stängningen av Gåsenstugorna. Vid Gåsenstugorna kan du inte längre övernatta. Här finns heller ej mat eller andra förnödenheter att köpa. Gåsen är en väderutsatt plats på kalfjället och för dig som vistas här gäller att ha vidtagit tillräckliga säkerhetsaspekter – tält, förnödenheter och fjällerfarenhet rekommenderas. Under 2024 håller Länsstyrelsen ett mindre säkerhetsrum med hjälptelefon avsett endast för nödsituationer öppet på platsen.

Övriga förändringar i Åre kommun

Övriga förändringar som berör Åre kommun består av ett förändrat matutbud, ett minskat antal bäddar och ändrade öppettider.

  • På Blåhammaren fjällstation kan du inte längre äta en serverad middag i restaurangen men här finns ett självhushållskök där du kan laga din egen mat. Butik med torrvaror, konserver, portionsförpackade matkassar med mera finns kvar på stationen. Antalet sovplatser är minskat till totalt 30 st. Öppet 1 juli-6 oktober.
  • Sylarna fjällstation har minskat sin bäddkapacitet med 25%, restaurangen är öppen som vanligt under 2024 men kommer att avvecklas senast 2028. Öppet 15 juli-6 oktober.
  • Storulvån fjällstation berörs inte av villkor enligt det nya markavtalet då STF äger marken. Öppet 20 juni-6 oktober.
  • Vålåstugan, Stendalen, Anaris och Lunndörren har öppet 1 juli-22 september.

Bra att veta

I Jämtland finns flera övernattningsstugor och fjällstationer längs det statliga ledsystemet som Länsstyrelsen ansvarar över. När fjällstugor och fjällstationer är stängda finns ett mindre säkerhetsrum öppet, endast avsett för nödsituationer. Vid de flesta stugor finns även en hjälptelefon.

Mer information

Mer information hittar du på Länsstyrelsen i Jämtlands hemsida samt STFs hemsida.

Länsstyrelsen i Jämtland

Svenska Turistföreningen