Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har som främsta uppgift att hjälpa skuldsatta personer boende i Åre kommun att få en överblick över sin ekonomiska situation och ge praktiska råd om hur dessa ska hantera och prioritera sina skulder.

Om någon boende i Åre kommun har behov av skuldsanering, kan denne få hjälp med ansökan samt i förekommande fall med omprövning och överklagan av beslut. Stöd ges av Budget- och skuldrådgivningen under hela skuldsaneringsprocessen om detta önskas. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Du som bor i Åre kommun kan i korthet få:

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning omfattande även frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering