Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella projekt kommunens kvalité i korthet, KKiK. Där redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna.

Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Syftet är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i
dialogen med invånarna.

Mätningen sker inom fem viktiga områden och cirka 40 mått används för att mäta kommunens
prestationer inom;

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

pdf Resultatrapport Åre kommun 2017 (1012 KB)

Läs om alla kommuner