Ansökningsavgiften skall vara betald innan handläggningen av ansökan påbörjas

På ansökningsblanketten hittar ni anvisningar och vilka handlingar som skall bifogas ansökan. Där finns också information om hur handläggningen går till och hur lång tid det tar.

Anmälningsplikt vid förändringar

Anmälan skall göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan skall också göras i fall verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållanden skall anmälas.

Ytterligare information finns att få hos alkoholhandläggarna på kommunen.