Foto: Barn och ungdom

Alla kan någon gång hamna i en situation där man känner att man har behov av stöd från andra. Genom individ- och familjeomsorgen kan du ansöka om stöd för dig själv eller din familj.

Du kan även kontakta individ- och familjeomsorgen om du känner oro för någon annan.