Telefon
Avdelning Myren: 073-50 18 972, 0647-156 31
Avdelning Hjortronet: 073-44 72 379, 0647-156 32
Avdelning Fjällräven: 073-46 14 060, 0647-156 33
Avdelning Jämthunden: 073-46 05 282, 0647-156 34
Avdelning Tranan (fd gul): 072-52 06 971, 0647-156 17
Avdelning Öringen (fd röd): 072-52 41 472, 0647-156 16.

 

Adress: Polisgränd 6 | 837 41 Mörsil

 
Anneli Strandberg
rektor
0647-162 95
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Eggforsens förskola ligger i centrala Mörsil med både skog och vatten runt hörnet. Förskolan består av sex åldersindelade avdelningar. Förskolan är mångkulturell med både barn och pedagoger med olika bakgrunder och kulturer. Språket blir därför en naturlig del av vårt arbetssätt.

 

Förskolans utegård är väldigt stor och ger oss möjligheter till många aktiviteter. På vintern gillar vi att åka skidor, skridskor och pulka. På sommaren är det bland annat cykling som står i centrum hos barnen. Vi lämnar ofta gården och går på olika utflykter till skogen eller ned till älven. Vi vill att både barn och vuxna på vår förskola ska få ta del av nya och spännande upplevelser tillsammans.

Telefon: 0647-163 06

Adress: St Olavs väg 16| 837 52 Åre

 

Jenny Fagergren
rektor
0647-168 52
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Förskolan Filuren ligger precis vid Åreskutans dal. Det ger oss en fantastisk utsikt och uppsikt! Vi har Åre gamla kyrka precis bredvid och möjligheten att vistas på lägdan utanför. På Filuren har vi en pedagogisk inriktning där kreativitet och nyfikenhet är nyckelord. Vi tror på att rusta barnen för framtiden, men också att finnas och vara i nuet. Ett rikt och varierat språk, utmaningar för både barn och vuxna och en tro på sig själv är viktigt.
* Vi tror på barnen som mycket kompetenta människor.
* Vi forskar och funderar kring barnens intressen. Vi ser oss som medforskande pedagoger. Lärande ska vara roligt och spännande. Det ska utmana våra tankar.
* Vi har reflektionstid där vi tillsammans och enskilt följer vad som händer i verksamheten och hur vi ska gå vidare.
* Vi trivs bra ute och försöker vara ute varje dag trots fjällvärldens väder.
* Vi diskuterar och reflekterar över både ute och innemiljön. Den ska vara lustfylld och meningsfull. Ge möjlighet till barnens fantasi och lärande.

 

Våra värdeord
* Respektfulla: Alla ska känna att här har jag rätt att vara mig själv.
* Lyhörda: Alla ska känna att mina åsikter är lika mycket värda som någon annans.
Alla ska ha rätt att när dagen är slut på Filuren, känna att jag inte har blivit kränkt.
* Professionella: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, solidaritet och ansvar. Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja hjälpa andra. Samt respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö.

 

Lpfö98:
Filuren ska vara en plats som man är trygg i, där man vågar göra misstag för att kunna lära av dem. Våga undersöka och prova nya saker utan att veta vad resultatet ska bli. Vi vill ge barnen utrymme och övning nog för att själva kunna bemästra sin dag. Det ska vara en plats där alla möter varandra med respekt oavsett ålder, kön, etnicitet, utseende, kultur och särskilda rättigheter.

Telefon: 0647-15612

Adress: Karolinervägen 33

837 71 Duved

 
Hanna Nilsson
rektor
0647-162 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Forsabäckens förskola är belägen i Duveds skolas lokaler. Vi har två avdelningar Staren och Trasten. Alla barn på Forsabäcken är fem år eller ska fylla fem år. Forsabäcken är en del i en åldersindelad förskole organisation där även förskolorna Forsaängen (1-3år) och Forsafjäll (4år) ingår.

 

På Forsabäcken äter vi alla våra måltider i skolans matsal. Våra avdelningar ligger i en avskild del av skolan, där vi har vår egen ingång, egen hall och toaletter. Vi har även tillgång till skolans bibliotek i samma byggnad.
Forsabäckens förskola delar gård med eleverna på Duveds skola. Här har vi en unik möjlighet att jobba tillsammans med skolans fritids, och förskolebarnen har möjlighet att leka och intrigera med skolbarnen. Förskolan har även en liten del av gården som endast är för förskolans barn.
På Forsabäcken har vi närhet till naturen och vi gör dagligen utflykter till skogen och andra platser i närområdet.

På Forsabäckens förskola vill vi varje dag skapa:

Möjligheternas förskola i tiden – en demokratisk mötesplats och barnens arena, där alla vuxna står upp för barnens rättigheter.

 

En förskola där barns rättigheter är utgångspunkten

En förskola där vi ger barnen möjlighet till utbildning.
En förskola där vi räknar med barnen ur ett samhällsperspektiv.
En förskola där vi skapar möjligheter för barnen att uttrycka sig.
En förskola där vi lyssnar på det barnen uttrycker.
En förskola där vi låter det barnen uttrycker påverka dagarna.
En förskola där vi gör barnen medvetna om att de är med och påverkar.

Telefon: Järven: 0647-168 68, Bävern: 0647-168 80

Adress: Gammalvägen 9 C| 837 71 Duved

 
Hanna Nilsson
rektor
0647-162 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Forsafjälls förskola ligger i Duved, samma hus som Hamregårdens servicehus. Forsafjäll består av två avdelningar, Vi har en fantastisk utemiljö som inbjuder till lek, gården är stor och kuperad med närhet till naturen. Våra lokaler är rymliga, de anpassas och utvecklas efter barnens behov. Pedagogerna ser leken som en styrka hos barnen. Därför vill vi att ute- och innemiljön speglar barnens intressen och på så vis väcka nyfikenhet genom att utmana barnen i deras kunskapssökande.


Vårt motto är att lek är lärande: Genom att ta tillvara kraften i barns lek kan vi uppmärksamma barnens utforskande och deras tankar. För att barnen ska bli aktiva och självständiga i sitt kunskapssökande. I lärmiljöerna finns ett varierat konstruktionsmaterial som stimulerar barnens lek, fantasi och kreativitet. Pedagogerna skapar mötesplatser i miljöerna som uppmuntrar till utforskande och reflektion med andra.


”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.” (Läroplanen för förskolan Lpfö 98/10, s.6)

Telefon: Knotten och Lämmeln: 0647-16861, Orren och Tjädern: 0647-16885

Adress: Ol persvägen3

837 71 Duved

 
Hanna Nilsson
rektor
0647-162 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Forsaängens förskola ligger i centrala Duved och består av två hus med två avdelningar i varje. På Forsaängen går de yngre barnen där de erbjuds en lust och lekfull verksamhet. Där vi skapat en pedagogisk miljö som är anpassad utifrån barnens ålder och intressen.

Vi på Forsaängen ser barnen som kompetenta medforskare. De upptäcker och utforskar sin omvärld med hjälp av lek, nyfikenhet och lust, med stöd av medforskande pedagoger och barn.

Utifrån Åre kommuns helhetsidé lägger vi stort fokus på att skapa nära relationer med varandra, naturen och material för att bygga trygghet, glädje, inspiration och gemensamt ta ansvar inför framtiden.

Telefon: 0643-211 29
Adress: Månsåsen 410 | 845 91 Hallen

Anneli Strandberg
rektor
0647-162 95
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Månsåsens förskola ligger i den sydöstligaste delen av Åre kommun. Förskolan är belägen i Månsåsens bygdegård som är en stor och genuin byggnad med en mångårig historia i Hallenbygden.

Förskolan har en barngrupp 1-5 år samt fritidsverksamhet för elever i Hallens skola under morgnar och eftermiddagar. Förskolan ligger mitt ute i landsbygden så djur och natur sätter sin prägel på den pedagogiska verksamheten.

Verksamheten består av en avdelning och där arbetar för närvarande tre barnskötare. Just nu bedrivs verksamheten som ”annan pedagogisk omsorg” då ingen förskolelärare är anställd. Annan pedagogisk omsorg innebär att förskolans läroplan ska vara vägledande men den är inte bindande. Läroplanen tillämpas utifrån verksamhetens egna förutsättningar. Förskolan ingår självklart i Åre kommuns övergripande utveckling av förskoleverksamheten i kommunen.

 

Telefon: Avdelning Älgen 072-451 92 42, 0647-156 04, Renen 070-280 92 86, 0647-156 05, Räven 070-304 28 75, 0647-156 06, Lodjuret 072-211 42 31, 0647-156 01, Vargen 072-211 44 13, 0647-156 02, Björnen 072-452 88 16, 0647-156 03.

 

Adress: Byvägen 20 | 837 95 Undersåker

 

Hanna Hansdotter Brannerydh
rektor
0647-163 17

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Förskolan Fjällbacken ligger i Undersåker med gångavstånd till skogen, skolan och övriga förskolor i byn.

 

Vår vision:

Välkomna till Fjällbacken!
Här möts alla olikheter med intresse, omtanke och respekt. Genom lek och glädje uppmuntrar vi till ett nyfiket lärande där också kost och trivsel är viktigt.

 

Telefon: 0647-168 61

Adress: Kyrklägdan 12 | 837 71 Duved

 
Jenny Fagergren
rektor
0647-168 52
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

Hamre förskola ligger i bostadsområdet Kyrklägdan i Duved med närhet till vatten, skog, fjäll och samhället Duveds by. Förskolan är åldersblandad med barn i åldrarna 1-6 år. Våra lokaler möjliggör att dela upp oss i mindre grupper i våra lärmiljöer inne, på gården och utanför förskolan. Vi tror på en variation av gruppsammansättningar, både åldersblandat och mer åldershomogent, där allas kompetenser och intressen får bli en tillgång.

Vi arbetar projekterande, det vill säga ett arbetssätt och förhållningssätt där vi utifrån barnens intressen och hypoteser skapar frågeställningar som vi tillsammans undersöker. Vi vet aldrig var vi hamnar i vårt utforskande, men genom att dokumentera, reflektera och analysera får vi fatt i oförutsägbara upptäckter som väcker förundran hos både barn och pedagoger. Våra syften med den undervisning vi bedriver utgår alltid från förskolans läroplan lpfö18.

Vi har tagit ställning för ett empatiskt förhållningssätt vilket innebär att vi bemöter barn och kollegor med intresse, öppenhet och empati. För att skapa en respektfull kommunikation mellan varandra använder vi jag-budskap när vi pratar. Vid konflikthantering möter vi konflikten förutsättningslöst och söker lösningar tillsammans.

 

Telefon: Knottis 0647-156 18,  072-211 82 33

               Knattis 0647-156 19,  072-211 82 34
Adress: Kall Kyrkmon 6 | 837 93 Järpen

Hanna Hansdotter Brannerydh
rektor
0647-163 17

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Knatteboa förskola är beläget mitt i Kall. Våra lokaler ligger i anslutning till Kyrkslättens skola. Vi håller till på övre våningen i gamla skolbyggnaden. Vi har möjlighet att använda gymnastiksal badhus och bibliotek.

Vi har ett inhägnat lekområde som vetter mot Åreskutan och Kallsjön. Djur och natur inpå knutarna öppnar för många spännande promenader och upptäckter.Antalet barn har ökat sista året vilket gjort att vi öppnat en yngrebarnsavdelning en trappa ner kallat ”Knottis”.

Telefon: Avdelning Nyckelpigan 0647-163 03. Avdelning Myran 0647-163 01. Avdelning Spindeln 0647-163 02.

Adress: Notvallsvägen 12| 837 31 Järpen

 

Hanna Hansdotter Brannerydh
rektor
0647-163 17

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Lillvallens förskola ligger i centrala Järpen, med närhet till både skog och samhälle. Vår förskola är en 3-avdelningsförskola, med två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning. Vi arbetar åldersindelat med en yngre-, en mellan- och en äldrebarnsavdelning.

 

Även om barnen har sina hemvister på olika avdelningar så jobbar vi också över avdelningarna för att vi ser positivt på att barnen ser och lär av varandra. På vår förskola har vi egen kock. Vi har en stor förskolegård som rymmer både pulkabacke, grillplats och cykelvägar, men då vi har skogen så nära, använder vi oss även av den flera gånger i veckan.

 

Vi väver ihop läroplansmålen med det barnen visar intresse för och arbetar hela tiden efter att utveckla både inomhus och utomhusmiljön efter detta.

 

Vår vision:
På vår förskola får jag ha min kropp, mitt namn, mitt utseende, mina kläder och mina saker ifred. Eftersom jag vet att jag är bra som jag är, uttrycker jag gärna mina åsikter och tankar. Jag bemöter och bemöts med respekt. Jag blir lyssnad på. Jag vet att det jag känner är viktigt och att människor gör sitt bästa för att göra mig gott.

Telefon: 0647-156 29
Adress: G:a Semlanvägen 302| 837 91 Mattmar

Anneli Strandberg
rektor
0647-162 95
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mattmars förskola är en liten trevlig förskola med en avdelning för barn mellan 1 till 5 år. Mattmar ligger beläget i Åre kommuns östra område mitt mellan Åre och Östersund.

Vår förskola har en lugn och trygg miljö med skogen och naturen nära in på knuten där vi har mycket uteaktiviteter med ett fokus på natur, djur, vår närmiljö och allemansrätten.

Språk och kommunikation i alla dess former ligger till grund för vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett nyfiket lärande och lusten att uttrycka sig med språk i alla dess former som:

* Talspråk
* Skrivspråk
* Bildspråk
* Kroppsspråk
* Matematiskt språk
* Teknik och konstruktion

 Alla ska känna sig välkomna till oss!

Telefon: Avdelning Rimfrosten 0647-168 81. Avdelning Norrskenet 073-80 61 547. Avdelning Morgondaggen 073-80 61 556.

 

Jenny Fagergren
rektor
0647-168 52
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Regnbågens förskola ligger i Björnänge/Såå. Förskolan öppnades i januari 2020. På Regnbågen får barnen möta en helt ny förskola med alldeles ny inredning, nya möbler och en fantastisk lärmiljö. Lokalerna ligger i delar av Continetal Inns konferenslokaler som under hösten 2019 renoverats och anpassats till förskola.


Här finns tre avdelningar: Norrskenet, Rimfrosten och Morgondaggen. Vi har en måltidspedagog som ansvarar för köket och tillredning av måltiderna. Måltidspedagogen arbetar även med barnen och bjuder in dem till aktiviteter som går i hälsans, kostens och råvarornas tecken.

 

Regnbågens förskola är en:

 

Möjligheternas förskola i tiden – en demokratisk mötesplats och barnens arena, där alla vuxna står upp för barnens rättigheter.

 

En förskola där barns rättigheter är utgångspunkten.
En förskola där vi ger barnen möjlighet till utbildning.
En förskola där vi räknar med barnen ur ett samhällsperspektiv.
En förskola där vi skapar möjligheter för barnen att uttrycka sig.
En förskola där vi lyssnar på det barnen uttrycker.
En förskola där vi låter det barnen uttrycker påverka dagarna.

 

Telefon: Avdelning Kulan 072-5063774. Avdelning Krutet : 072-2439293

Adress: Von Kroghs väg 5 | 837 32 Järpen

 

Hanna Hansdotter Brannerydh
rektor
0647-163 17

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skansens förskola är två avdelnings förskola, placerad i Järpen. Här låter vi värdegrundsarbetet genomsyra allt i vår verksamhet. Vi arbetar med empatiskt förhållningssätt och låter barnen involveras som en del av verksamheten, inte enbart vara föremål för den.

 

Vi arbetar utifrån Åre kommuns pedagogiska helhetsidé vilket innebär att utbildningen i förskolan bedrivs projekterande. Det innebär att barn lär sig i alla sammanhang, både i möten med andra barn, vuxna, miljö och material. Därav blir förskolans miljö föränderlig utifrån barnens intresse, såväl ute som inne. 

 

Vi hoppas att vårat synsätt och förhållningssätt, dels ska kunna ge våra yngsta medborgare de verktyg som behövs här och nu för att kunna samspela demokratisk, men även för att kunna möta framtidens krav. 

Telefon: 0647-168 58

Adress: Tottvägen 8 | 837 51 Åre

 
Jenny Fagergren
rektor
0647-168 52
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  

Skutans förskola ligger vackert beläget vid Åreskutans fot med en fantastisk utsikt över Åredalen. Det är en 2-avdelningsförskola med barn mellan 1-5 år. Vi arbetar åldersuppdelat där en del av lokalerna är anpassat efter de yngsta 1-3 år och den andra delen är anpassat efter de äldre 3-5 år. Även om vi delar upp barnen arbetar vi utifrån ett helhetstänk där vi strävar efter att alla barn är trygg med all personal.

 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra lärmiljöer för att de ska vara inbjudande och inspirera till ett utforskande och undersökande. Barn lär sig i samspel med andra, miljö och material. Vi har ett övergripande tema som genomsyrar hela förskolans förhållningssätt och utifrån vad barnen visar intresse för skapas de projekt som kan vara både stora och små. Vi arbetar efter de gemensamma värdeorden i Åre kommun: Professionell, lyhörd och respektfull.

 

Våra värdeord är: Glädje, trygghet, delaktighet och ömsesidig respekt 


Telefon: 0647-162 84 
Adress: Vintergatan 35 D | 837 99 Storlien

Hanna Nilsson
rektor
0647-162 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Storliens pedagogiska omsorg ligger i den västar delen av Åre kommun, vid gränsen till vårat grannland Norge. Verksamheten är belägen i en del av Storliens bygdegård. Verksamheten består av består av en mindre avdelning och här arbetar två barnskötare. Verksamheten utgår från läroplanen för förskolan. Det är en blandad barngrupp i åldrarna ett till fem år.

Telefon, nere/yngre: 0647-168 21 alternativt 073-801 23 41
Telefon, uppe/äldre: 0647-168 22 alternativt 073-801 22 53

Adress: Bryggvägen 4 | 845 91 Hallen

 
Anneli Strandberg
rektor
0647-162 95
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Storsjöodjurets förskola är en 1,5 avdelning. 1-5 förskola vackert beläget bara ett stenkast från Storsjöns strand. Vi har jobbat fram en pedagogik där vi strävar efter en gemensam verksamhet i hela huset där alla barn och pedagoger känner sig trygga med varandra.

 

Det pedagogiska upplägget utgår från teman med stort fokus på värdegrundsfrågor. I detta tema är barnen ibland delade i åldershomogena grupper och ibland gör vi gemensamma aktiviteter med hela gruppen.

Vi har stort fokus på sång, drama och äventyrspedagogik i vår verksamhet och använder oss mycket av vår vackra utemiljö med närhet till skog och sjö.

 

Telefon: Avdelning Bubblan 072-715 81 51. Avdelning Blå 072-715 73 86. Köket 072-535 48 43.

Adress: Rådjursstigen 16 | 837 95 Undersåker

 

Hanna Hansdotter Brannerydh
rektor
0647-163 17

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Taffelbäcken är en förskola med två avdelningar, en yngre- och en äldre barns avdelning. Namnet kommer från den bäck som går genom samhället.

 

År 1686  reste Karl XI på St Olofsleden som går förbi samhället och stannade till vid bäcken för att äta. Att inta en enkel måltid kallades för taffel.

 

Vår vision är att barnen ska få utveckla sin

* kreativitet

* sociala kompetens

* lust till lärande

* självkänsla


Vi vill att alla ska känna sig välkomna.

Telefon: Avdelning Högzon 073-0872974. Mellanzon 072 - 556 77 96. Lågzon 076 - 136 46 89. 

Adress: Tottvägen 10 | 837 51 Åre

 
Jenny Fagergren
rektor
0647-168 52
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Förskolan ligger på östra sidan om byn Åre med en fantastisk utsikt över byn och Indalsälven. Som namnet antyder så ligger förskolan på väg upp till Totthummeln som är ett förfjäll till Åreskutan. Förskolan har närhet till skog, vatten och berg. Tottens förskola består av fyra avdelningar, förskolan är åldersindelat, för barn mellan 1-5 år.

Vår verksamhet strävar efter att ge varje barn förutsättningar att uttrycka sig på olika sätt utifrån sin egen förmåga. Genom att erbjuda barnen en mångfald av material, skapa tillåtande och tillgängliga miljöer kan barnen få möjlighet att använda och utveckla sin förståelse. Tottens prioritering är precis som det nämns i förskolans läroplan. Att miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
•    utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
•    utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
•    utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Tottens förskola använder sig av ett utforskande arbetssätt med fokus utifrån barnens intressen.

 

Telefon: 0647-168 27

Adress: Ullåvägen 2 | 837 98 Åre

 
Hanna Nilsson
rektor
0647-162 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Ullåns förskola ligger vackert beläget i Åre med en fantastisk utsikt över Åredalen, Åreskutan och Åresjön.

 

Förskolan består av två avdelningar, en yngre- och en äldre barns avdelning. Vi strävar efter att arbeta i smågrupper och att alla barn ska känna sig trygga och delaktiga i vardagen. Pedagogerna dokumenterar, följer upp och utvärderar verksamheten så att varje barn ges bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande.

 

Vi arbetar med att utveckla våra lärmiljöer både inomhus och utomhus. Lärmiljöerna är utformade för att uppmuntra och inspirera barnen samt inbjuda till lek och aktivitet. Lärandet sker i leken där vi får använda alla våra sinnen.

Gåvans föräldrakooperativa förskola

Telefon: Stora Lunda 072 503 36 89, Lilla Lunda 072 503 46 90

Adress: Kooperativet Gåvans förskola | Horneyvägen 4 | 837 41 Mörsil
E-postDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tf Rektor: Emma Söderholm

Telefon: 072-403 93 66
Ordförande: Camilla Mäki 

 

Föräldrakooperativet Gåvan huserar i två fina sekelskifteshus i natursköna Mörsil, och drivs av en föräldrastyrelse i samverkan med den personal som finns anställd. Gåvan har eget kök där vår husmor tillagar all mat från grunden, med fokus på ekologisk närproducerad och näringsrik mat.

Kooperativet är religiöst- och partipolitiskt obundet och vi ser oss som ett alternativ för den som av olika skäl vill ha en annan barnomsorg än den kommunala förskolan. Vi prioriterar hög personaltäthet, små barngrupper och mycket utevistelse. Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan med utgångspunkt i barnens intressen och behov.


Vi ser att förskolan har en viktig roll och en fantastisk möjlighet att kunna arbeta för en hållbar utveckling. Tillsammans med barnen, personalen och vårdnadshavarna kan vi lyfta frågor och arbeta med områden ur ett miljömedvetet och hälsofrämjande perspektiv. På detta sätt hjälper förskolan till att grundlägga goda vanor som formas i unga år, och skapa handlingskompetens för att möta framtiden.


Gåvans pedagogiska helhetsidé vilar på en demokratisk värdegrund där vi ser allas olikheter och kompetenser som en tillgång. För oss är ömsesidig respekt viktigt – vi lyssnar på varandra och värnar om varje persons integritet. Alla har rätt till sina känslor men en får inte skada någon med sin hand, fot eller mun. Tillsammans värnar vi om våra miljöer, vi har en giftfri förskola – där medvetna inköp och återvinning/sopsortering är självklart. Vi vill på Gåvans förskola hjälpa till att minska de ekologiska fotavtrycken vi lämnar efter oss – dvs hur många planeter skulle krävas om alla levde som du.