Familjebehandling är en öppen, frivillig insats som du som förälder/familj kan få beviljat som bistånd av individ- och familjeomsorgen. Du kan själv ansöka om familjebehandling hos individ- och familjeomsorgen eller så kan handläggare föreslå familjebehandling. Insatsen är alltid frivillig.

Familjebehandling riktar sig till föräldrar/familjer som på något sätt känner att de är i behov av stöd i sin föräldraroll. Det kan till exempel handla om att man känner oro för sitt barn, har behov av stöd i hur man sätter gränser, kommunikationssvårigheter, svårt med struktur kring familjen och barnet etc.

Familjebehandlingen är individuell och utgår från det som familjen behöver hjälp med. Vi träffas regelbundet ca 1-3 gånger/vecka beroende på vilken förändring som behövs i familjen. Träffarna kan vara gemensamma eller enskilda och ske antingen i Öppenvårdens lokaler i Järpen eller i hemmet.

Ansvarig handläggare följer upp arbetet regelbundet för att se att förändringsarbetet är på rätt väg.