Blommor och en bil

Blomlådor som trygghetsåtgärd.

Vi vill att invånarna i Åre kommun ska vara trygga och för att bidra till det finns det möjlighet att, med kommunens medgivande, placera ut blomlådor på kommunala bostadsgator. Blomlådorna fungerar både som hastighetsdämpande och trygghetshöjande åtgärder. De är också en viktig signal till fordonsförare att de boende på gatan är måna om att en låg hastighet hålls.

För att det ska vara möjligt att placera ut blomlådor på en bostadsgata behöver de boende på gatan godkänna det. Du som söker ska själv bo på aktuell gata. Med de boendes medgivande, kan du skicka in en ansökan till Åre kommun för bedömning. Åre kommun avgör sedan om det är lämpligt att använda blomlådor som farthinder på den aktuella gatan.

Efter tillstånd får blomlådor användas från 1 maj eller så snart vintersanden på gatan tagits bort. Blomlådorna ska sedan tas bort den 30 september. Lådorna ska byggas enligt Åre kommuns anvisning nedan.

pdf Ansökan blomlådor (1.10 MB)

pdf Anvisningar blomlådor (1.64 MB)