När ett dödsfall inträffar ansvarar de anhöriga för att bouppteckning eller dödsboanmälan görs. Dödsboanmälan får göras istället för bouppteckning om tillgångarna efter den avlidne inte räcker till mera än begravningskostnader. Finns det fast egendom eller tomträtt måste bouppteckning ske.

Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden och bör ske inom två månader från dödsfallet. Är boet sådant att dödsboanmälan kan ske, bör därför dödsbodelägare/bouppgivare snarast vända sig till socialnämnden i kommunen. Efter utredning skickas dödsboanmälan till Skattemyndigheten i Härnösand för registrering. För att dödsboanmälan ska kunna göras behöver socialnämnden uppgifter om den avlidnes tillgångar samt utgifter med anledningen av dödsfallet.

Inga utbetalningar från dödsboet ska göras innan utredning om dödsboanmälan är färdig. Kom ihåg att avsluta eventuella autogiron.

pdf Uppgiftsunderlag för dödsbo (137 KB)