Tjej som fiskar i å

Det är härligt att fiska men viktigt att komma ihåg att fiske inte ingår i allemansrätten. Du behöver tillstånd för att fiska, vilket du i de flesta fall får genom att köpa ett fiskekort i det område du planerar fiska i. 

Var köper jag fiskekort? 

För att fiska behöver du tillstånd från ägaren av fiskevattnet, fiske omfattas inte av allemansrätten. Genom att köpa fiskekort får du ett tillfälligt tillstånd att fiska i det aktuella vattnet. Finns inte fiskekort att köpa behöver du be ägaren om lov. 

Fiskekort för de allra flesta vatten köper du på iFiske.se. Undantag gäller för statens vatten på renbetesfjäll och ovan odlingsgränsen där fiskekort säljs via NatureIT.se. De flesta vatten och fiskevårdsområden erbjuder gratis fiske för barn upp till 16 år i målsmans sällskap. Fiskar ungdomarna utan målsman i sällskapet behöver de köpa fiskekort.  

Hittar du inte det vatten du tänkt fiska i kan det bero på att det inte är tillåtet att fiska där. 

Köp fiskekort på iFiske.se 
iFiske.se

Köp fiskekort på NatureIT.se 
NatureIT.se

Fiske på renbetesfjäll 

De vatten som ligger på renbetesfjäll och ovan odlingsgränsen är statliga och förvaltas av Länsstyrelsen. För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns både allmänna fiskeregler och lokalt anpassade fiskebestämmelser att förhålla sig till när du fiskar i dessa områden. Du behöver i vissa områden till exempel rapportera dina fångster för att Länsstyrelsen ska kunna göra anpassningar utifrån lokala förutsättningar. Fiskekort för statliga vatten köper du via NatureIT.se. 

Köp fiskekort på NatureIT.se

NatureIT.se

Fiskeförbud och regler 

För att främja ett långsiktigt uthålligt fiske i de olika fiskevattnen finns ofta lokala förbud och regler.  Reglerna kan till exempel avse storlek på fiskarna du får ta upp, fredade fiskearter, fredningstider eller fredningområden för vissa arter och genom vilka metoder du får fiska. Kolla på förhand upp vad som gäller i just den sjön eller fiskevårdsområdet där du tänkt fiska.

På iFiske.se kan du hitta de regler som gäller för olika fiskevatten.

iFiske.se

Vad är ett fiskevårdsområde? 

Ett fiskevårdsområde (ofta kallat FVO) bildas av fiskerätter från två eller flera fastigheter inom ett geografiskt begränsat område. En fiskerätt utgör ofta en mindre del av en sjö eller ett vattendrag. Ett fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening (FVOF). Fiskevårdsområden och dess föreningar finns till för att samordna förvaltningen och att tillvarata fiskerättsägarnas gemensamma intressen och kunna skydda levande fiskar och andra vattenlevande blöt- och kräftdjur. 

På Fiskekartan.se kan du ta del av Länsstyrelsens register över samtliga fiskevårdsområden i Sverige. I Åre kommun finns ett fyrtiotal fiskevårdsområden. 

Fiskekartan.se