Coronapandemin

Åre kommun följer händelseutvecklingen gällande coronapandemin noggrant och vi har regelbunden samverkan med aktuella myndigheter, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län, våra grannkommuner samt lokalt näringsliv med målet att begränsa smittspridningen utifrån gällande råd och rekommendationer.

Läs mer här »

Kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. Här hittar du vanliga frågor och svar samt länkar till bekräftad information från svenska myndigheter.

Läs mer här »