Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

Studie- och yrkesvägledare i grundskolan arbetar mot årskurs F-9 med vägledning kring studier och yrken vilket sker genom samtal och aktiviteter kopplade till prao och gymnasieval. Studie- och yrkesvägledare arbetar med elever enskilt, i grupp och helklass. Studie- och yrkesvägledare utgår ifrån ett neutralt förhållningssätt och arbetar aktivt för att vidga elevernas perspektiv och möjliggöra för dem att göra väl underbyggda val av utbildning och yrken.

Kontaktpersoner

Skolornas kontaktpersoner gällande prao och studie- och yrkesvägledning:

Hallen

Susanne Moänge, studie- och yrkesvägledare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-162 26, 070-289 96 30

Mörsil, Stamgärde, Racklöfska och Kall

Rekrytering av studie- och yrkesvägledare pågår
0647-168 19, 070-258 34 60

Duved och Åre

Christina Bäck, studie- och yrkesvägledare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-162 63, 070-264 76 20