Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

Studie- och yrkesvägledare i grundskolan arbetar mot årskurs F-9 med vägledning kring studier och yrken vilket sker genom samtal och aktiviteter kopplade till prao och gymnasieval. Studie- och yrkesvägledare arbetar med elever enskilt, i grupp och helklass. Studie- och yrkesvägledare utgår ifrån ett neutralt förhållningssätt och arbetar aktivt för att vidga elevernas perspektiv och möjliggöra för dem att göra väl underbyggda val av utbildning och yrken.

Kontaktpersoner

Skolornas kontaktpersoner gällande prao och studie- och yrkesvägledning:

Studie- och yrkesvägledare Duved, Åre och Stamgärde skola 
Magnus Ekelund 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
0647-168 19, 070-258 34 60 

Studie- och yrkesvägledare Mörsil, Hallen, Racklöfska och Kall skola 
Ruben Canas Lindh 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
0647-162 63, 070-264 76 20  

Skola- och arbetslivsutvecklare kommunövergripande 
Linnéa Sahlmén 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
0647-16232, 073-059 75 79