Second hand butik

Återvinna är bra, förebygga är bäst!

Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi kan jobba förebyggande. Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det förebyggande arbetet handlar alltså inte om källsortering utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

10 tips för att förebygga ditt avfall

 • Välj kranvatten i stället för vatten på flaska
 • Välj bort reklamen
 • Välj att handla andra hand i första hand
 • Välj bort engångsartiklar
 • Välj lösvikt i stället för flerförpackningar
 • Välj att ta vara på maten och minska ditt matsvinn
 • Välj att ge din mobil ett längre liv
 • Välj att städa med färre produkter
 • Välj att förlänga livslängden på ditt kök
 • Välj laddningsbara småbatterier

Fler tips finns att ta del av på sopor.nu.

10 sätt att minska ditt avfall - Sopor.nu

Det osynliga avfallet

Att undvika att avfall uppstår görs genom hållbar produktion och konsumtion. Det som inte får glömmas är det osynliga avfallet. Vid tillverkning av produkter uppstår mycket avfall, avfall som inte syns.

Några exempel

 • En laptop väger ungefär 3 kilo men genererar hela 1 200 kilo osynligt avfall när den produceras! Det är alltså inte alltid det som syns som väger tyngst.
 • Ett kilo benfritt nötkött genererar 4 kilo avfall vid produktion. 
 • Ett par byxor med 100% bomull väger ungefär 445 gram men genererar 25 kilo osynligt avfall under produktion.

Läs mer om hur mycket avfall produkten du köper egentligen bidrar till på hemsidan osynligtavfall.se. 

Osynligt avfall