Kanalen i Mörviksån i centrala Åre har på senare år lidit skada i form av erosion, höga vattenflöden och översvämningar. I och med detta kommer vi nu dra i gång arbetet med att bygga om och förstärka kanalen till en helgjuten, mer robust betongkonstruktion.

Första delen av arbetet som berör kanalsträckan mellan Stationsvägen och Årevägen startar vecka 2 och beräknas vara klart under juni månad. Därefter tar vi ett uppehåll för att sedan dra igång igen hösten 2024.

Under entreprenadens gång kommer Naturvårdsverkets riktvärden för bullerbegränsning vid byggplatser följas, och arbeten kommer i första hand utföras under helgfria vardagar mellan klockan 07.00-19.00.

Det här är ett viktigt arbete för Åre kommun för att säkra vår by och våra invånares säkerhet och hälsa. Vi tackar för er förståelse för eventuella besvär som ombyggnationen kan medföra.

Uppdateringar från arbetet

Fredagen den 1 mars så gjöts andra etappen på den nya kanalen. Betongarbetena med formsättning och gjutning kommer pågå till efter påsk enligt planen. Efter att gjutningarna är klara så kommer vi att ta bort omledningen och låta vattnet åter gå i kanalen.

Då påbörjas också återställningsarbetet med marken runt arbetsområdet som tagits i anspråk den här vintern.

Hur påverkas trafikanter?

Från och med den 5 augusti till den 13 december 2024 kommer Årevägen att vara stängd för obehörig motortrafik mellan Stationsvägen och i 250 meter sydöstlig riktning (vid vändslingan vid Åre skola).

Detta innebär att inga fordon som inte är behöriga kommer att få köra på denna sträcka. Enkelriktningen på sträckan gäller inte under samma tid. Allmänna parkeringsplatser längs samma sträckan kommer att vara avstängda. Under avstängningstiden kommer boende på Årevägen 72 att använda 4 parkeringsplatser vid Årevägen 74 och 5 parkeringsplatser vid Årevägen 75. En tillfällig gångbro över Mörviksån kommer att anläggas uppströms dagens bro.

Behörig trafik tillåts trots avstängningen och omfattar följande typer av transporter:

  1. Varuleveranser till eller från butiker eller andra verksamheter längs vägen.
  2. Transporter av skrymmande gods.
  3. Boende längs den avstängda sträckan.
  4. Transporter till eller från hotell eller liknande boenden längs vägen.
  5. Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer.
  6. Service-, underhålls-, reparations-, byggnads- och anläggningsarbete.

pdf Karta Årevägen (1.63 MB)