Länstrafiken ansvarar för färdtjänst- och riksfärdtjänstresorna för tillståndshavare folkbokförda i Åre kommun.

Länstrafiken har även av Region Jämtland Härjedalen fått i uppdrag att genomföra utredningar avseende färdtjänst/riksfärdtjänst tillstånd. Regionförbundet Jämtlands län svarar för myndighetsutövningen och fattar beslut om rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst föreligger.

Kontakt och information

Informationsbroschyr och ansökningsblanketter finns på hemsidan - www.ltr. 

Har ni frågor är ni välkomna att ringa Länstrafiken i Jämtlands län på telefon:

  • 063-554 13 32
  • 063-554 13 33
  • 063-554 13 34