Åre kommun har en lång och stolt erfarenhet som evenemangskommun genom åren. Evenemangen är och har varit en viktig motor i utvecklingen och ses som en viktig del i kommunens arbete framåt.

Kommunens och företagens framkantsarbete inom service tillsammans med vår utvecklade infrastruktur skapar fantastiska möjligheter för att arrangera evenemang, möten och kongresser.

Är du själv arrangör och vill använda Åre kommun som plats eller har du en idé om något helt nytt evenemang?
Första steget för att skapa ett framgångsrikt och hållbart evenemang i Åre Kommun är kontakt med vår evenemangsservice, du hittar uppgifterna under kontakt.

Vi hjälper dig med information om ex mark- och arenafrågor, vägavstängningar, tillståndsguidning och andra frågor som kan underlätta för dig som arrangör.

E-tjänst

Under rubriken e-tjänst kan du ansöka om att arrangera ditt evenemang på Åre Torg, Åre. Där kan du:

  • Ansöka om att få arrangera ditt evenemang på Åre Torg, Åre park eller annan offentlig mark i Åre kommun.
  • Söka medel ur Åre Evenemangsfond. Fonden främjar både evenemang i uppstartsfasen och hållbar utveckling av befintliga evenemang.

Nya evenemangssidor

Just nu håller vi på att arbeta fram nya evenemangssidor här på are.se. De nya sidorna är fortfarande under utveckling och är markerade med (X). Sidorna beräknas att vara klara under hösten 2018.