Evenemang med en bredd i innehåll, geografi och kostnader för att delta bidrar till att skapa förståelse och broar mellan människor från olika platser och kulturer samtidigt som de också bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer. Vi menar att evenemang bidrar till att skapa identitet och stolthet i Åre kommun.

Evenemangen ger ökad integration, gemenskap och en känsla av att ”här vill jag bo”. Evenemangen ger långsiktiga, positiva effekter för hela regionen och landet, både i form av infrastruktursatsningar och människor som vill återbesöka platserna och på sikt bo, leva och verka här.
 
Därför har Åre kommun tagit fram en evenemangsstrategi som beskriver de övergripande mål som Åre kommun vill arbeta mot för att utveckla socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara evenemang som en del av det goda, hälsosamma och attraktiva livet i Åre kommun.
 
Kontakta alltid näringslivssamordnare på tillväxtavdelningen när du planerar ditt evenemang.
 
Vid evenemang är det viktigt att ha god framförhållning när det gäller att ansöka om olika tillstånd. Myndigheter har olika lagar och regler att följa när tillstånd ska prövas och beviljas vilket innebär att det kan ta tid. För att underlätta för dig som arrangör har vi gjort en sammanställning över vad du ska tänka på när det gäller ansökningar till kommunen. Samtliga handläggningstider gäller från det att ansökan är komplett. Taxor fastställda av kommunfullmäktige tillämpas. 
 
Tänk på att andra myndigheter och aktörer eventuellt också ska kontaktas till exempel Polisen, Länsstyrelsen, markupplåtare med flera.
 
Lycka till med ditt evenemang!