Miljö & trafik

De vanligaste frågorna vi som kommun får rör återvinning och vi har samlat svaren under Avfall & återvinning. Där hittar du bland annat information om återvinningscentralernas (ÅVC) öppettider och FTI:s återvinningsstationer. Har du funderingar kring snöröjning finns informationen under Gator & trafik.

Eftersom vi har många pendlare och dessutom är en turistort är kommunikationerna väldigt viktiga. Under Kollektivtrafik & flyg hittar du det du behöver för att resa till, från och inom Åre kommun.

Miljön är något som rör oss alla, både nu och i framtiden. Miljöavdelningens största och viktigaste uppgift är att se till att miljöbalken efterlevs bland annat genom att göra tillsyn och hantera klagomålsärenden. Miljöinspektörerna är även delaktiga i startskedet av planläggning och kommer med synpunkter utifrån miljöbalken. I bygglovsfrågor finns från start samarbete med byggavdelningen. Det kan handla om frågor som avlopp, värmepumpar eller buller.