Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan.


 

Utbyggnad av Duveds skola, idrottsplats/-hall samt bostäder i Duved
Samråd pågår till och med 2018-09-30.

Läs mer

Bostäder mellan Duved by och Tegefjäll
Samråd pågår till och med 2018-09-23.

Läs mer 

Bostäder Sågen

Granskning pågår till och med 2018-10-03.

Läs mer

 

Luxhuset
Granskning pågår till och med 2018-10-12.

Läs mer


 

Bostäder och hantverk i Mörsil
Planen beräknas vinna laga kraft 2018-10-14.

Läs mer


Bostäder på nuvarande Camp Duved i Duved
Samråd pågår till och med 2018-10-14.

Läs mer