Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan.

 

Bostadshus i Buustamon
Samråd pågår till och med 2018-11-05.

Läs mer

 

 

Bild Totten

Flerbostadshus i Åre by
Granskning pågår till och med 2018-11-18.

Läs mer

 


Centrum, bostäder och kontor i Mörsil
Granskning pågår till och med 2018-11-09.

Läs mer