Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan. 

 

Samråd om fördjupad översiktsplan för Åredalen.
Planen är ute på samråd från 2019-02-04 till och med 2019-04-10.
Läs mer

 

Samråd om förslag till detaljplan bostadstomter på fastigheten Edsåsen 3:3 i Edsåsen
Planen är ute på samråd till och med 2019-03-26.
Läs mer

 

Antagande av detaljplan för bostäder på fastigheterna England 3:59 och 3:62 utanför Duved by
Planen beräknas vinna laga kraft 2019-02-27.
Läs mer

 

Samråd av förslag till detaljplan för bostäder på fastigheten Hammarnäs 7:11, 7:13, 7:35, 7:138 och 7:139, Kronoparken
Planen är ute på samråd från 2019-03-04 till och med 2019-03-25.

Läs mer