Här finns pågående och aktuella planer i Åre kommun.

Nedan finns de planer som är ute på samråd eller granskning och därmed går att yttra sig på. I planbeskrivningen som du hittar på respektive sida står det hur du går till väga för att yttra dig.

De resterande planer som är under framtagande hittar du i listan. 

 

Samråd om fördjupad översiktsplan för Åredalen.
Planen är ute på samråd från 2019-02-04 till och med 2019-04-10.
Läs mer

 

Granskning av detaljplan för Sadelbyn etapp 5 och 6.
Planen är ute på samråd från 2019-05-16 till och med 2019-06-03.
Läs mer

 

Antagande av detaljplan för Country club.
Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-13, beslutet förväntas laga kraft 2019-06-06.
Läs mer

 

 

Granskning av detaljplan för Kronoparken

Granskning av detaljplan för fastighetsbildning av Hammarnäs 7:11 mfl. Granskningen pågår till och med 2019-06-03. Läs mer