När gemensamhetsanläggning eller kommunalt avlopp inte finns tillgängligt måste fastighetsägare lösa avloppsfrågan med en egen anläggning.

Vad är det för krav som ställs på avloppsanläggningar?

 • En enskild avloppsanläggning ska ha tillstånd. Anmälan krävs även när det är ett BDT (Bad, disk och tvätt) -avlopp och för eget omhändertagande av latrin.
 • Det vill säga att avloppsanläggningen måste ha en rening efter slamavskiljaren, t.ex. infiltration, markbädd eller ett minireningsverk. Stenkista, sjunkbrunn eller liknande, samt dräneringsrör räcker alltså inte.

Förbättra eget avlopp

 • Tror du att din avloppsanläggning fungerar dåligt eller ska du använda den på ett nytt sätt?
 • Vet du om ditt avlopp fungerar som det ska och uppfyller dagens miljökrav? Om inte, då kan du kontrollera det med hjälp av checklistorna nedan.

Checklistor

pdf Urinsortering markbädd (419 KB)

pdf Sluten tank infiltration (418 KB)

Titta på avvikelser från slamtömningen

Åre kommuns entreprenör registrerar avvikelser vid slamtömning. Om du fått avvikelser gör du klokt i att åtgärda dessa för att förlänga din avloppsanläggnings livslängd.

Kontrollera och sköt om din avloppsanläggning

Det finns några saker du enkelt bör kolla själv 1-2 gånger per år: Det ska inte:

 • Finnas slam i slamavskiljarens sista kammare
 • Vara för hög vattennivå i fördelningsbrunnen eller slamavskiljaren
 • Växa buskar eller träd över infiltrationen
 • Växa mycket brännässlor runt infiltrationen
 • Rinna ut vatten från infiltrationen till markytan
 • Se också till att det finns ett T-rör som är intakt. Om du har en pump, se till att den fungerar som den ska.

Förbättra din avloppsanläggning när

 • Någon del av anläggningen är trasig eller fungerar dåligt
 • Du vill sätta in en WC men bara har ett avlopp för BDT-vatten
 • Belastningen på ditt avlopp ändras, till exempel att du börjar bo året runt i sommarstugan
 • Avloppet börjar bli gammalt. Normal livslängd för ett avlopp är 10-30 år


Anlägg nytt enskilt avlopp