Trafikstrategin har tagits fram på uppdrag av ÅRE vision 2020-gruppen som består av representanter från besöks- och upplevelsenäringen i ÅRE och Åre kommun. Syftet med arbetet och strategin är att medverka till att nå målen i ÅRE vision 2020.

Trafikstrategi Destination Åre