Åre kommun arbetar aktivt med att förebygga brott och användandet av droger. Det gör vi i nära samarbete med andra myndigheter, civilsamhället och näringslivet. Vårt brottsförebyggande fokus ligger i Åre by, där våldsbrotten har minskat drastiskt och tryggheten därmed ökat rejält.

Det drogförebyggande arbetet syftar i första hand till att minska användande av alkohol, narkotika och tobak bland ungdomar och unga vuxna. På andra platser i länet sjunker användandet av alkohol och narkotika bland ungdomar, men inte i Åre kommun. Från 2016 finns en ny skärpt plan för det drogförebyggande arbetet med skolan som nära samarbetspartner. Det finns även ett aktivt förebyggande arbete bland arbetsgivare i kommunen.

Kontakta oss om du har något du vill berätta som rör drogsituationen i vårt område eller om du vill ha råd och stöd i drog- och brottsförebyggande frågor.

 icon Samverkansöverenskommelse (352.65 kB)
pdf Medborgarlöfte (158 KB)

Mer om det drog- och brottsförebyggande arbetet finns samlat i dokumenten ovan, där hittar du både kartläggning, insatser, uppföljningar och utvärderingar. Grundplaneringen utgår från samarbetet med polisen som i år utökats med medborgardialog för att få mer information om hur du som bor här ser på tryggheten i ditt område.