Åre kommun arbetar aktivt med att förebygga brott och användandet av droger. Det gör vi i nära samarbete med andra myndigheter, civilsamhället och näringslivet. Vårt brottsförebyggande fokus ligger i Åre by, där våldsbrotten har minskat drastiskt och tryggheten därmed ökat rejält.

Det drogförebyggande arbetet syftar i första hand till att minska användande av alkohol, narkotika och tobak bland ungdomar och unga vuxna. Det finns även ett aktivt förebyggande arbete bland arbetsgivare i kommunen.

Kontakta oss om du har något du vill berätta som rör drogsituationen i vårt område eller om du vill ha råd och stöd i drog- och brottsförebyggande frågor.

Mer om det drog- och brottsförebyggande arbetet finns samlat i dokumenten nedan, där hittar du både kartläggning, insatser, uppföljningar och utvärderingar. Grundplaneringen utgår från samarbetet med polisen.

 icon Samverkansöverenskommelse (352.65 kB)

Medborgarlöften görs i samverkan mellan kommunen och polisen. Löftena ska utgå ifrån kunskap om lokalområdet. Kunskapen samlas in från anställda inom polis och kommun, dialog med medborgarna, forskning, trygghetsundersökningar och lokal statistik. Prioriteringarna ska tydligt utgå från ett medborgarperspektiv.

pdf Medborgarlöfte 2017 (1.17 MB)