Grundfrågan för samhällsplaneringen i Åre är hur marken i kommunen ska användas. Var ska bostäder, skolor och infrastruktur ligga? Det handlar om hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras i orter och på landsbygden samtidigt som vi tar hänsyn till vår unika fjällmiljö och allmänna intressen som tillgång till naturområden och kulturbygd.  

Samhällsplaneringen bedrivs av kommunens planavdelning genom detaljplanering med detaljplaner och översiktsplanering med hjälp av den kommunövergripande översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner.

Mer om hur och varför detaljplaner görs kan du läsa under menyn "Detaljplanering”.
För att läsa om vår kommunövergripande översiktsplan, vad en översiktsplan är och hur det påverkar dig som kommuninvånare hittar du det under ”Översiktsplan”.

Om dina frågor kring detaljplanering och översiktsplanering sträcker sig längre än vad are.se kan erbjuda rekommenderar vi att läsa vidare om samhällsplanering på Boverkets hemsida eller kontakta planavdelningen genom att maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.eller ringa 0647-161 00 (kundtjänst).

Plantjänster

Som fastighetsägare och kommuninvånare har du chans att påverka användningen av marken genom detaljplaner och översiktsplanen. Du kan själv ta reda på hur marken i kommunen kan användas och bebyggas idag, hur den är tänkt att användas och bebyggas framåt i tiden samt ta initiativ och komma med idéer till ny markanvändning och bebyggelse.

  • Gå in på ”Söka planbesked” om du vill att en detaljplan ska upprättas eller ändras.
  • Om du som ägare av en bostad eller större fastighet är intresserad av vad som går att göra på din fastighet kolla under menyn ”Gällande detaljplaner”. Där kan du se den detaljplan som gäller för din bostad eller fastighet.
  • Om du på något sätt är involverad i ett pågående detaljplanearbete eller är intresserad av bebyggelseutvecklingen i Åre kommun se mer under ”Planer på gång”.