Om du på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att utföra dina vardagssysslor i och omkring hemmet kan du få hjälp med rehabilitering. Det kan innebära träning/behandling, hjälpmedel eller bostadsanpassning. Syftet är att du så långt som möjligt ska klara dig självständigt.

Från och med 2016-01-01 införs en ny taxa för bostadsanpassning om 250 kr per intyg.

Sök bidrag

icon Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (167.91 kB)

Arbetsterapeuterna bifogar intyg om ditt funktionshinder. Har du frågor så kontakta arbetsterapeut i ditt hemvårdsområde eller bostadsanpassningshandläggaren.