Funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller personer med utvecklingsstörning eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar.

Rättigheter för den enskilde:

  • Rådgivning och annat personligt stöd
  • Biträde av personlig assistent
  • Ledsagarservice
  • Biträde av kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
  • Bostad med särskild service för vuxna
  • Daglig verksamhet

icon Riktlinjer LSS (180.85 kB)

pdf Ansökan särskilda insatser enligt LSS (111 KB)

pdf Uppföljning LSS verksamheten 2016 (225 KB)

Servicedeklaration

I servicedeklarationen beskriver vad du kan förvänta sig av de tjänster som kommunen har ansvar för.

icon Servicedeklaration biståndshandläggning (266.15 kB)

Bli kontaktpersoner

icon Kontaktperson (91.31 kB)