Översiktsplanen kan behöva fördjupas och detaljeras i vissa delar av kommunen. Det kan handla om områden med mera komplicerade förhållanden, ett stort planerat utbyggnadsområde eller områden där konkurrensen är särskilt stor mellan olika intressen och markanvändningen.

Kommunen kan då upprätta en fördjupad översiktsplan som ersätter översiktsplanen inom det område den fördjupade översiktsplanen avser.

Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle, antagen 2005.

icon FÖP Åre samhälle (9.07 MB)

 Fördjupad översiktsplan för Åredalen, antagen 1989.

icon Översiktsplan Åredalen 1989 Huvudkarta (8.75 MB)

pdf Översiktsplan Åredalen 1989 karta Bostäder-Service (3.44 MB)

pdf Översiktsplan Åredalen 1989 karta gällande bestämmelser (3.36 MB)

pdf Översiktsplan Åredalen 1989 karta riksintressen (3.36 MB)

pdf Översiktsplan Åredalen 1989 karta teknik-trafik-industri (3.52 MB)

pdf Översiktsplan Åredalen 1989 karta turism (3.39 MB)

pdf Översiktsplan Åredalen 1989 skrivelser och beslut (507 KB)