Parkeringskarta

För att Åre by ska vara en tillgänglig plats behöver gamla system uppdateras och anpassas allt eftersom förändringar i samhället sker. Vi har förståelse för att omställningen till parkeringsavgifter kräver nya rutiner och att det kan upplevas besvärligt under en period. Här hittar du svar på några vanliga frågor om parkeringar i Åre by.

pdf Parkeringar i Åre - zoner, priser och tider (405 KB)  (en pdf på bilden ovan)

pdf Parkeringar i Åre - parkeringsautomaternas placering (108 KB)

pdf Parking Åre in English (756 KB)

pdf Where to find parking meters in Åre (397 KB)

Månadsparkering 

För dig som vill kunna parkera i Åre by ofta och längre tider finns det från och med 1 juli 2017 möjlighet att köpa biljett för månadsparkering vid kyrkan i Åre by (Kyrklägdan). Priset är 800 kr/månad under perioden 1 dec–30 april, och 400 kr/månad under perioden 1 maj–30 nov. Köp en månadsbiljett i befintliga p-automater vid Kyrklägdan (ej SMS-park). Biljetten gäller endast för Kyrklägdan, från det datum du löst din biljett och en månad framåt. 

Frågor & svar om parkeringar i Åre by

Kommunen har infört parkeringsavgifter för att öka tillgängligheten och för att befintliga parkeringar ska utnyttjas mer effektivt. Syftet är att medborgare och gäster enkelt ska kunna uträtta sina dagliga ärenden i byn. Ett av kommunens mål för Åre by är att skapa god tillgänglighet för många. 

 

Parkeringsavgifterna är också effektiva ur ett säkerhetsperspektiv. De minskar antalet trafikförseelser och felparkeringar som försvårar för räddningstjänstens att komma fram. Och förbättrar även möjligheten att snöröja på ett effektivt och bra sätt. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut från 2016-06-28, Intäkter från parkeringsavgifter, ska intäkterna användas för att förbättra och utöka befintliga och nya parkeringsområden i Åre. 

1 december–30 april kostar det 20 kr/timme i zon 1 och 10 kr/timme i zon 2. 

1 maj–30 november kostar det 10 kr/timme i zon 1 och 5 kr/timme i zon 2.

 

Detaljerad information kring zonindelningar, avgifter samt på vilka sätt du kan betala hittar du här.

 

Parkeringstiden är max två timmar i zon 1. 

 

Det finns även möjlighet att köpa biljetter för månadsparkering på Kyrklägdan. Se info under rubriken Månadsparkering ovan. 

Du kan starta och avsluta din parkering med mobiltelefonen. Det krävs ingen förregistrering för att använda tjänsten utan du kan på ett enkelt sätt komma igång väl på parkeringsplatsen.

 

Starta din parkering

SMS: Skicka ett SMS med Zonkod, Registreringsnummer och Personnummer till 0700-40 40 40. Exempel: 9999 ABC123 9999999999

Du får då ett SMS med en bekräftelse som visar att en parkering har startats. Parkeringen är giltig först när du erhållit SMS-bekräftelsen. För att avsluta parkeringen skickar du ordet Avsluta till samma nr; 0700-40 40 40, även då får du en bekräftelse via SMS på att den har avslutats och hur mycket parkeringen kostade.   

 

App: Ladda ner SMS Parks App antingen via App store eller Google play. Väl inne i appen väljer du ditt fordon, zonkod och planerad sluttid.

 

Betala
Med SMS Park betalar du i efterhand med faktura eller kort. Detta innebär att alla parkeringar som gjorts under en månad faktureras i början av nästkommande månad. Exempel: Parkerar du i juni får du en samlad faktura för alla parkeringar i början av juli.

Första fakturan som skickas är en pappersfaktura, i denna tillkommer det en fakturaavgift om 25 kronor. Denna går givetvis att undgå, det finns även kostnadsfria betalsätt. I ditt bekräftelse-SMS som du får när du avslutat din första parkering medföljer ett lösenord som du kan använda för att logga in på smspark.se. Där kan du på ett enkelt sätt välja ett nytt betalsätt.

Kostnadsfria betalsätt (10 dagars betalningsvillkor)
E-postfaktura:
En faktura skickas till dig via mail, i denna finns även en specificerad faktura där alla parkeringar du gjort redogörs.

SMS-faktura:
En faktura skickas till dig via SMS, i denna finns OCR, belopp och bankgiro.

Kort:
En kortdragning görs från ditt betalkort i början av månaden.

www.smspark.se

Systemet med P-skivorna gjorde att tidsregeln var svår att bevaka och gav utrymme för vissa att parkera länge på platser som fler människor behöver kunna använda under en dag. Införandet av parkeringsavgifter i tätorter blir allt vanligare av just den anledningen.

Ansvaret för parkeringarna i byn är delat mellan flera aktörer och det är bra att känna till vem som ansvarar för vad. Så här hittar du rätt kontakt för parkeringsfrågor: 

Kommunala parkeringar: Åre kommuns kundtjänst 0647-161 00 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Parkera under arbetstid: Fastighetsägare och/eller din arbetsgivare är ansvarig i frågan om var du som anställd ska parkera under arbetsdagen.

Parkeringar vid privatboende: Årehus har hand om parkeringarna kopplat till sina fastigheter, liksom övriga privata fastighetsbolag har. Vänd dig till respektive fastighetsbolag om du vill hyra en privat parkering eller för att ta reda på var eventuella gästparkeringar finns.

Parkeringar vid turistboende: Hotellen och andra boendeanläggningar har egna parkeringsplatser samt parkeringshus och ansvarar själva för dessa och hur de är avgiftsbelagda.

Parkeringar vid liftsystemet: SkiStar ansvarar för parkeringar vid liftarna och vilka av dessa som är avgiftsbelagda.

För att kunna sköta vinterunderhållningen är det parkeringsförbud kl. 03.00–06.00 mellan den 1 december och 30 april på kommunens allmänna parkeringsplatser. Privata aktörer som själva ansvarar för snöröjningen på sina parkeringsplatser kan ha andra regler.

En del gäster som har besökt Åre by tidigare kan säkert uppleva avgifterna negativt till en början. Men det är också rimligt att gästnöjdheten påverkas negativt om det är svårt att hitta lediga parkeringsplatser. Parkeringsavgifterna som resulterar i ett jämnare flöde och högre omsättning av p-platser kan därför bidra till en mer positiv upplevelse. Liksom en väl fungerande snöröjning.

 

En stor del av Åres tillresta gäster kommer från städer och tätorter som har avgiftsbelagda parkeringar och är i hög grad vana vid systemet.

Åre kommun har genom upphandling ett avtal med företaget Q-park för p-övervakning i centrala Åre. Parkeringsvakterna får endast ersättning per timme, de har ingen provision för att dela ut böter.

Kommunen och övriga aktörer har information om sina parkeringsplatser och dess regler skyltade vid respektive anläggning. Där finns även telefonnummer till den som är ansvarig för platsen. Q-park driftar på uppdrag av både näringslivet och kommunen parkeringsplatser. En annan aktör med privata uppdragsgivare är bevakningsbolaget Defensia.

 

Kommunens skyltning följer lagstiftningen och internationell standard.  

I displayen på parkeringsautomaterna går det att välja språk; svenska, engelska eller tyska. Det finns också en översiktskarta på engelska som är distribuerad till turistföretagen i byn. Du hittar den också högre upp på den här sidan. 

Pendlarparkeringar med motorvärmare och laddning för el- och hybridbilar finns vid järnvägsstationerna i Undersåker, Järpen och Mörsil.

 

Laddstationer för el- och hybridbilar finns på parkeringen kyrklägdan i Åre. På webbplatsen uppladdning.nu finns mer information.

 

All information om pendlarparkeringar har vi samlat här.

 

 

En parkeringsanmärkning betalas till transportstyrelsen inom 8 dagar från utfärdandet. Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad, kan du söka rättelse hos Polismyndigheten, Box 707, 831 28 Östersund, telefon 114 14. Avgiften ska betalas, även om du begär rättelse eller bestrider parkeringsanmärkningen. Om din begäran om rättelse godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften till dig.