Inom Åre samhälle är det endast tillåtet att parkera på anvisade platser eftersom det är parkeringszonförbudsområde enligt en lokal trafikföreskrift i centrum. Kommunen har parkeringsplatser på och vid gator och en yta vid Kyrklägdan.

Från och med den 1 december 2016 ska parkeringsavgifter betalas på kommunala parkeringsplatser i Åre, som är indelat i två parkeringszoner och avgift dagligen kl 9.00-18.00. För att kunna sköta vinterunderhållningen är det parkeringsförbud kl. 03.00-06.00 mellan den 1 december och 30 april på kommunens allmänna parkeringsplatser.

Parkeringsautomaterna har under någon dag varit felprogrammerade men från och med 6 december 2016 fungerar de som de ska och lägsta summa man kan välja att parkera för är 1 krona.

                Kostnad/tim         Kostnad/tim                Maxtid

                ( 1 dec-30 april)     (1 maj-30 nov) 

Zon 1       20 kr                       10 kr                           2 tim
Zon 2       10 kr                        5 kr

Parkeringsavgifter kan betalas med marknadens alla kort eller med SMS-funktion.

Observera att på de uppmärkta parkeringarna på Årevägen, från Torget till bilverkstan samt på Skolvägen gäller enbart SMS-parkering. Det finns också möjlighet att köpa parkeringsbiljett på Åre turistbyrå.
pdf Information SMS-parkering (75 KB)

 

Nedan ser du var kommunens parkeringar finns och vilken betalningsform som är möjlig.

Parkering för rörelsehindrade

Åre kommun har parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade, på Årevägen vid Handelsbanken. På dessa parkeringar krävs ett giltigt tillstånd.

P-övervakning 

I Åre har kommunen parkeringsövervakning för att framkomligheten ska vara acceptabel och för att kontrollera att parkeringsavgift betalas. Parkeringsövervakningen sköts av Q-Park, på uppdrag av kommunen.

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktig?

En parkeringsanmärkning betalas till transportstyrelsen inom 8 dagar från utfärdandet. Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad, kan du söka rättelse hos Polismyndigheten, Box 707, 831 28 Östersund, telefon 114 14. Avgiften ska betalas, även om du begär rättelse eller bestrider parkeringsanmärkningen. Om din begäran om rättelse godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften till dig. 

Förutom kommunens parkeringar finns även privata parkeringar till exempel i Stationshuset parkeringsgarage och vid Coop Konsum. Vissa av dessa är avgiftsbelagda. Det finns också privata parkeringar som upplåts till rörelsehindrade, bland annat vid Coop Konsum och Torghuset.