I Åre kommun finns fyra stycken återvinningscentraler (ÅVC) och de ligger i Järpen, Staa, Hallen och Brattåsen.
Öppettider

 • brännbart grovavfall*
 • el-avfall, läs mer på el-kretsen.se
 • vitvaror, kylar, frysar
 • metall
 • träavfall
 • latrin (OBS: endast i komposterbar säck/kärl)
 • tryckimpregnerat virke
 • ris och kvist (OBS: endast från trädgårdsskötsel, utan löv/barr)
 • gräs och löv (töm säckarna vid avlämning)
 • asbest **
 • deponiavfall (ex fönsterglas, mineralull/glasull)
 • konstruktionsmaterial (ex betong, kakel, klinker, gips, porslin)
 • farligt avfall kan lämnas på Järpens FA-station samt ÅVC i Hallen och Brattåsen.

Privatpersoner som betalar abonnemangsavgift får fritt lämna ett normalstort släp, ca 1 m3, avfall enligt punkterna ovan på ÅVC.

Ni ska själv kunna lossa ert avfall vid avlämning på ÅVC. Avfallet på släpvagnen eller i bilen ska vara sorterat innan du kommer till återvinningscentralen. Personal finns på plats för att hänvisa var du ska lägga ditt avfall samt svarar på frågor angående sortering.

* Brännbart grovavfall är skrymmande hushållsavfall, sådant som inte går ner i ert vanliga sopkärl.
** Viktigt! Asbest (ex. eternit) ska läggas i igentejpad plastsäck innan transport till ÅVC. Tas endast emot i små mängder.

El-avfall och batterier

El-avfall är saker som drivs med el via sladd eller batteri. El-avfall och batterier ska aldrig kastas i soptunnan/sopkärlet eller blandas i grovavfallet.

 • Saker med inbyggda batterier samt el-drivna produkter och ljuskällor får numer lämnas till inköpsstället för produkten (till exempel brödrosten och hårtorken till en handlare som säljer sådana produkter) samt till FA-station eller ÅVC.
 • Småbatterier kan lämnas i batteriholkar som bland annat finns i butiker, på samtliga ÅVC och FA-stationen i Järpen.
 • Bilbatterier ska i första hand lämnas hos försäljningsställen för bilbatterier men kan även lämnas på FA-stationen.