Slamtaxan har två delar. En fast avgift som täcker kostnader för administration, informationsmaterial, med mera och en avgift vid tömning. Därtill finns tilläggsavgifter vid extra tömningar, lång slangdragning, specialtömningar och så vidare.

 

Slamtömning fast avgift Kr inkl moms
Abonnemang per år och anläggning 375
   
Slamtömning med avvattning Kr inkl moms
Tömning enligt turlista med en volym under 4 m3 1 550
Tömning enligt turlista med en volym 4 - 6 m3 1 775
   
SLAMTÖMNING utan avvattning Kr inkl moms
Tömning enligt turlista med en volym under 4 m3 2 660
Tömning enligt turlista med en volym 4 - 6 m3 3 200
   
Tilläggsavgift vid tömning Kr inkl moms
Bomkörning, hinder vid tömning 775
Tillägg vid tömning inom 2 veckor 950
Tillägg vid tömning inom 24 timmar 2 500
Extra slang över 20 meter (kr/10 m) 150
Behandlingskostnad vid volym över 6 m3 (kr/m3) 625
   
Timkostnad vid specialtömning Kr inkl moms
Slamsugningsfordon (kr/h) 1 450
Extra personal (kr/h) 475