Länsstyrelsen reglerar skotertrafiken inom de områden som tidigare varit kommunalt reglerade inom Åre kommun. Regleringen innebär att det inte är tillåtet att köra utanför skoterleder, med vissa undantag. Länsstyrelsens föreskrift med undantag och karta ser du här: Skotereglering

Av kommunens översiktsplan framgår kommunens vilja med skotertrafiken i framtiden.

icon Översiktsplan skoter (7.05 MB)

Se kommunens skoterkarta

http://swp.cartesia.se/are/default.aspx?karta=Skoterkart