I Åre kommun är skotertrafiken på många håll reglerad med skoterförbud utanför leder i särskilda regleringsområden. Länsstyrelsen ansvar för leder i statliga regleringsområden. Skoterklubbar och VÄSEK ansvarar för övriga leder, som på många håll är avgiftsbelagda. Upplåtna skoterleder och regleringsområden framgår av kommunens skoterkarta.

Av kommunens översiktsplan framgår kommunens vilja med skotertrafiken i framtiden.

icon Översiktsplan skoter (7.05 MB)

Se kommunens skoterkarta

http://swp.cartesia.se/are/default.aspx?karta=Skoterkartan


Skoterdispens 
pdf Ansökan skoterdispens (61 KB)