Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. När vi jobbar för hållbar utveckling i kommunen gör vi det inom tre stora områden; 

  • ekonomisk hållbarhet
  • ekologisk hållbarhet (miljö) 
  • social hållbarhet

Åre är en hållbar destination 

Green Destinations utser varje år de 100 mest hållbara destinationerna i världen. 2016 kom två svenska orter med på listan; Åre och Sigtuna. Att vi kvalade in beror på att turistnäringen utvecklas med stor naturhänsyn, vår lokala matproduktion, att vi motverkar erosion i skidsystemet, att vi sparar snö över sommaren och bedriver en aktiv destinationsutveckling. 2017 reviderades listan på de 100 mest hållbara destinationerna. Trots att förutsättningarna skärptes behöll Åre sin plats. 

Greendestinations

Även enligt the Global Sustainable Tourism Council är Åre en mycket hållbar destination. Av dem får Åre särskilt höga betyg inom områden som miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, destinationsledning och visionsarbete. 

VM 2019

Åre kommun, Åre 2019, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen, Östersunds kommun, Skidskytte-VM 2019 och World Championship Region 2019 har gjort en överenskommelse med en gemensam ambition att genomföra VM 2019 som ett fossilbränslefritt arrangemang.

Här kan du läsa överenskommelsen:  

pdf Välkommen till VM regionen 2019 (1.14 MB)

Strategi för hållbar utveckling

Vi arbetar för att nå de globala målen för hållbar utveckling som finns uppsatta i Agenda 2030. Just nu arbetar vi med en strategi som ska styra kommunens arbete för att nå målen. Har du frågor eller förslag hör av dig till vår miljöstrateg, kontaktuppgifter finner du här på sidan.