Kommunarkivets främsta uppgift är att bevara kommunens handlingar för framtiden och hjälpa allmänheten och kommunens medarbetare att finna de uppgifter de söker.

Kommunarkivet arbetar även med följande:

 • Bistår nämnder och verksamheter med upprättandet av dokumenthanterings- och arkivbildningsplaner (DA-planer) samt arkivbeskrivningar över verksamheten som bedrivs och har bedrivits.
 • Inspekterar kommunens myndigheters et.c. arkivhantering (informationsförvaltning)
 • Informerar och utbildar kommunens medarbetare i dokumenthantering och arkivering
 • Bevakar förändringar i lagar och föreskrifter inom arkivområdet
 • Deltar i utvecklingsarbetet av kommunens informationsförvaltning
 • Ger råd och hjälp inför leveranser av arkivhandlingar till kommunarkivet
 • Ordnar och förtecknar arkiv i kommunarkivet samt genomför gallring av handlingar som inte ska bevaras.
 • Eftersträvar att göra informationen i arkiven tillgänglig. Det gäller såväl internt som externt genom exempelvis internet och publika evenemang.
 • Biträder och ger råd inom kommunal historia och heraldik.

Åre kommunarkivs internationella kod är: SE/Z021. Alla arkivbestånd innehåller denna kod - exempel:

 • SE/Z021/Å74-KS
 • Sverige / Åre kommunarkiv / Åre kommun (1974- ) / Kommunstyrelsen