Här hittar du information om vilka djur du kan behöva tillstånd av kommunen för att få ha inom detaljplanelagt område och hur du ansöker om tillstånd.

Om du vill hålla vissa typer av djur inom ett detaljplanerat område så behöver du tillstånd av kommunen.
Anledningen till att du måste söka tillstånd för vissa djur är på grund av att de löper högre risk än vanliga sällskapsdjur att orsaka olägenhet för människors hälsa, till exempel genom allergier eller störande ljud.

De djur du måste ha tillstånd för är:

  • Pälsdjur eller fåglar som inte är sällskapsdjur - till exempel höns eller dvärggetter (djur som man i huvudsak har utomhus).
  • Ormar
  • Kor, grisar, hästar, getter, och får

Observera att detta bara gäller inom detaljplanelagt område. Är du osäker om det är detaljplanelagt område kontakta planavdelningen.

pdf Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplan (158 KB)