När du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, restaurang, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till miljökontoret. Det måste du göra senast 14 dagar innan du planerar att starta verksamheten.

Även för dig som är mellanhand och distribuerar eller säljer livsmedel, gäller kravet på anmälan om registrering. Eventföretag kan behöva registrering för livsmedelsverksamheten under ett event beroende på omfattningen.

Hör av dig till miljöavdelningen om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras.

Miljökontoret tar ut en engångsavgift för registreringen på 1 270 kr.

pdf Anmälan registrering av livsmedelsverksamhet (77 KB)

Registrera dricksvattenanläggningar

Vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som distribuerar vatten till någon form av kommersiell verksamhet (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor) ska registreras hos miljöavdelningen.

Dessa räknas som livsmedelsanläggningar och har skyldighet att följa kraven i Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30.

Dricksvattenföreskrifterna gäller även för dricksvattenanläggningar som

  • tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Dricksvattenanläggningar som är en del av offentlig eller kommersiell verksamhet omfattas oavsett storlek.
  • Alla enskilda dricksvatten som förser livsmedelsföretag med vatten (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor).

Läs mer på Livsmedelverkets hemsida

Hör av dig till miljöavdelningen om du är osäker på om din dricksvattenanläggning behöver registreras. Använd blanketten för registrering av vattenverk om verksamheten ska registreras.

pdf Registrering av dricksvattenanläggning (106 KB)

Krävs registrering?

Om du är en privatperson som tänker baka, sylta, laga enklare maträtter och/eller sälja matvaror under några dagar, behöver du inte kontakta oss. Vi räknar det som tillfällig verksamhet och för detta kräver vi inte någon anmälan. Planerar du större verksamhet under längre tid? Då ska du kontakta oss.

De flesta som har någon typ av livsmedelshantering måste registreras eller godkännas hos tillsynsmyndigheten (oftast kommunen). Du som har någon form av livsmedelsverksamhet med viss kontinuitet och med viss organisation (båda ska uppfyllas) ska registrera eller godkänna din verksamhet hos tillsynsmyndigheten.

Med kontinuitet menas: Verksamhet med viss regelbundenhet och som inte bedrivs vid enstaka tillfällen. Risken och antalet tillfällen styr vad som menas med enstaka tillfällen.

Med organisation menas: En ordnad verksamhet (t ex iordningställda utrymmen), en viss omfattning på verksamheten (mängd livsmedel, antal konsumenter mm) eller ett företag som vanligtvis bedriver livsmedelsverksamhet men som tillfälligt utökar sin verksamhet (t ex sätter upp ett restaurangtält eller säljer livsmedel på en marknad).

  Mycket låg risk

t ex bakning av bröd, kakor, försäljning av livsmedel som ej kräver kylförvaring

Låg- och mellanrisk

t ex skivning av rökt skinka, upphettning av färdiglagad mat, tillverkning av våfflor eller smörgåsar

Hög risk

t ex beredning av rått kött fisk, fågel, nedkylning eller varmhållning av mat

Enstaka tillfällen, ej viss kontinuitet 20ggr/år á 1-2 dagar 10 ggr/ år á 1-2 dagar 5 ggr/ år á 1-2 dagar

Vilka verksamheter är undantagna?

  • Privathushåll är undantagna från registrering/godkännandekravet. Det är också de som inte anses uppfylla kriterierna gällande viss grad av organisation och viss kontinuitet.

    Exempel är:
  • kakor och kaffe hos frisören (kontinuitet finns men inte organisationen)
  • en blomsteraffär som har frysbox med glasspinnar för försäljning
  • förälder som bakar enstaka plåtar med kakor som barnen säljer genom skolan eller en privatperson som gör detsamma genom en förening