Familjecentralen Hjärtat

Familjecentralen Hjärtat ligger i Mörsil och vänder sig till blivande föräldrar och familjer med barn i åldern 0–5 år i Åre kommun. Vi har ett förebyggande och hälsofrämjande uppdrag, med barnet i centrum. Här finns tillgång till barnmorskemottagning, barnhälsovård, integrationsservice, förebyggande socialtjänst för råd och stöd kring familjefrågor och föräldrastöd samt öppen förskola. Verksamheterna samverkar med varandra med familjernas bästa i fokus.

Föräldrautbildning för nyanlända kommer att starta den 4 oktober för språkgrupp tigrinja med tolk.

pdf مركز الاسره (القلب) (om Familjecentralen på arabiska) (76 KB)

pdf مرکز خانوادۀ (om Familjecentralen på persiska) (164 KB)

pdf Xarunta qoyska wadnaha (om Familjecentralen på somaliska) (69 KB)

pdf ማእካላዊ መደበር ወለዲ ልቢ (om Familjecentralen på Tigrinja) (88 KB)

Facebook

Öppettider:
Måndagar kl. 10.00-15.00
Torsdag kl. 10.00-15.00

Fika cirka klockan 11.30
Spädbarnsmassage
Öppen barnvägning i mån av tid

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats på Familjecentralen där du träffar andra föräldrar och barn i åldern 0–5 år och har möjlighet att skapa nya kontakter. På Öppna förskolan är barnet i centrum och de erbjuds lek och aktivitet tillsammans med dig som förälder. Familjecentralen bjuder på enkelt fika.

Barnmorskorna/distriktssköterskorna

Kerstin Jonsson arbetar på barnmorskemottagningen och barnhälsovården på Familjecentralen. Hon finns på plats de tider vi har öppet. BVC samverkar med övriga verksamheter på Familjecentralen för att främja barns och föräldrars välbefinnande. Barnmorskemottagningen erbjuder blivande föräldrar medicinskt, psykologiskt och socialt stöd.

Barnmorskans uppgifter är bland annat:

  • Preventivmedelsrådgivning
  • Kontroller av gravida
  • Cellprovskontroller

Mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfri.

Barnhälsovården följer barnhälsovårdens basprogram för att främja hälsa, trygghet och utveckling hos barnen samt vara ett stöd för föräldrarna i deras föräldraroll.

Barnhälsovården är kostnadsfri. De som arbetar har tystnadsplikt.

Förebyggande socialtjänst

Den förebyggande socialtjänsten erbjuder föräldrar råd och stöd, någon att prata med om

  • frågor och funderingar kring föräldrarollen
  • oro kring barnet
  • funderingar kring samspel och anknytning
  • relationsproblem
  • familjekriser
  • familjerättsliga frågor

Socionomen som finns på Familjecentralen arbetar inte med myndighetsutövning och skriver inga journaler. Samtalen är kostnadsfria.

Kulturtolk

Kulturtolken kommer att finnas med i verksamheten som språkstöd och kulturbrygga. Kulturtolken pratar arabiska.