Familjecentralen Hjärtat

Familjecentralen Hjärtat ligger i Mörsil och vänder sig till blivande föräldrar och familjer med barn i åldern 0–5 år i Åre kommun. Vi har ett förebyggande och hälsofrämjande uppdrag, med barnet i centrum. Här finns tillgång till barnmorskemottagning, barnhälsovård, integrationsservice, förebyggande socialtjänst för råd och stöd kring familjefrågor och föräldrastöd samt öppen förskola. Verksamheterna samverkar med varandra med familjernas bästa i fokus.

pdf مركز الاسره (القلب) (om Familjecentralen på arabiska) (76 KB)

pdf مرکز خانوادۀ (om Familjecentralen på persiska) (164 KB)

pdf Xarunta qoyska wadnaha (om Familjecentralen på somaliska) (69 KB)

pdf ማእካላዊ መደበር ወለዲ ልቢ (om Familjecentralen på Tigrinja) (88 KB)

Facebook

Öppettider

Tisdag förmiddag       (Babyöppet för 0–12 mån )

10.00–11.00            Öppen barnvägning
11.00–11.45            Baby-massage, öppen grupp för 0–12 mån
11.45–13.00            Baby-café, 0–12 mån
   
Tisdag eftermiddag    
13.00–15.00            Öppen förskola 0–5 år

Onsdagar
9.00–12.00              Öppen förskola 0–5 år (inget fika)

Torsdagar           
10.00–15.00            Öppen förskola 0–5 år med sångstund och fika
Barnvägning kan ske i mån av tid mellan BVC-sköterskans bokade besök.

Ingen anmälan behövs utan det är bara att komma. Verksamheten är kostnadsfri.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats på Familjecentralen där du träffar andra föräldrar och barn i åldern 0–5 år och har möjlighet att skapa nya kontakter. På Öppna förskolan är barnet i centrum och de erbjuds lek och aktivitet tillsammans med dig som förälder. Familjecentralen bjuder på enkelt fika.

Barnmorskemottagning /barnhälsovård

Barnmorskorna/distriktssköterskorna Ulla Tysk och Kerstin Jonsson arbetar på barnmorskemottagningen och barnhälsovården på Familjecentralen. De finns på plats de tider vi har öppet. De samverkar med övriga verksamheter på Familjecentralen för att främja barns och föräldrars välbefinnande. Barnmorskemottagningen erbjuder blivande föräldrar medicinskt, psykologiskt och socialt stöd.

Barnmorskans uppgifter är bland annat:

 • Preventivmedelsrådgivning
 • Kontroller av gravida
 • Cellprovskontroller

Mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfri.

Barnhälsovården följer barnhälsovårdens basprogram för att främja hälsa, trygghet och utveckling hos barnen samt vara ett stöd för föräldrarna i deras föräldraroll.

Barnhälsovården är kostnadsfri. De som arbetar har tystnadsplikt.

Förebyggande socialtjänst

Den förebyggande socialtjänsten erbjuder föräldrar råd och stöd, någon att prata med om

 • frågor och funderingar kring föräldrarollen
 • oro kring barnet
 • funderingar kring samspel och anknytning
 • relationsproblem
 • familjekriser
 • familjerättsliga frågor
 • faderskap

Socionomen som finns på Familjecentralen arbetar inte med myndighetsutövning och skriver inga journaler. Samtalen är kostnadsfria.

Integrationsservice

Inflyttarservice erbjuder framförallt nyanlända föräldrar råd och stöd i frågor som till exempel gäller

 • svenska samhället
 • myndigheter, till exempel försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst
 • övriga integrationsfrågor.