Salut! är ett projekt för tjejer i åk 7-9 som vill sjunga och dansa helt kravlöst.

Besöker du elevhälsan eller annan samtalskontakt för symptom som exempelvis:

  • Ofta ont i magen?
  • Huvudvärk?
  • Sömnbesvär?
  • Stress?
  • Nedstämdhet?
  • Höga krav på dig själv?

Då kan Salut! vara något för dig. Salut! är en trygg och kravlös aktivitet som innehåller dans- och rörelseövningar, sång- och röstövningar. Fokus ligger på glädje och gemenskap, inte prestation. Inga förkunskaper behövs, alla kan vara med i Salut!

Vi träffas varje tisdagskväll i Åre kulturskolas lokaler i Järpen. Det är avgiftsfritt att vara med i Salut.

Gruppen leds av danspedagog Amanda Törnkvist och sångpedagog Eleanor Lundberg. Båda är utbildade dansinstruktörer enligt konceptet Dans För Hälsa.

Vill du veta mer om Salut! och hur du anmäler dig?

Kontakta  skolsköterska, kurator eller din kontakt på individ- och familjeomsorgen.

Dans För Hälsa är uppmärksammad forskning från Örebro Universitet, ledd av fysioterapeuten Anna Duberg, som visar på de goda effekterna dans har för vår psykiska hälsa och välbefinnande och finns i flera kommuner runt om i Sverige. Salut! i Åre Kommun baseras på denna forskning och är ett samverkansprojekt mellan barn-och elevhälsan, individ- och familjeomsorg samt Åre kulturskola.

Läs mer om Dans För Hälsa på www.dansforhalsa.se