Trygg i Åre är ett samarbete mot droger och brott i Åre kommun. Vi som samarbetar är Åre kommun, näringslivethälsocentralerna och Polisen. Målet är att öka tryggheten och livskvalitén för både kommunmedborgare och turister. Projektet bekostas av Folkhälsomyndigheten.

Läs även på Sunt arbetsliv     

  

Här nedan finns det helt nya bilder som passar bra att visa för en arbetsgrupp. De förklarar på ett enkelt sätt vad trygg i Åre står för, hur policyn fungerar och varför vi tycker det är viktigt att tillsammans jobba med alkohol- och drogförebyggande på arbetsplatser i Åre kommun. Ni kan anpassa texterna i bildspelet utifrån den egna arbetsplatsen.


pdf Trygg i Åre slides dec 2016 (14.39 MB)

 

Vad tycker polisen om Trygg i Åre?

Kontakta oss

Vi träffas kontinuerligt i styrgruppsmöten. Är det något du vill att vi ska ta upp och diskutera? Eller vill du presentera en idé eller kanske ditt företag för oss? Du hittar kontaktuppgifterna rubriken Kontakt.

Trygg i Åres alkohol- och drogpolicy

en resurs för kommunens alla arbetsgivare

Trygg i Åre – Arbetsgivare mot droger har tagit fram en policy som kan användas av alla företag, myndigheter och organisationer i kommunen. Det går bra att använda den som den är eller plocka delar av den. Viktigast är att policyn passar den egna verksamheten.
 

 

 

 

 

 

 

 

pdf Trygg i Åre-policy (3.51 MB)

pdf Poster, nyhet (294 KB)

pdf Poster,text (105 KB)

pdf Medarbetarblankett (98 KB)

pdf Policy som text (137 KB)

icon Logotype (373.09 kB)