I latrinabonnemanget ingår mottagning och behandling av fem latrinbehållare per år. Dessa måste vara biologiskt nedbrytbara säckar eller kärl. Behållare ingår inte i abonnemanget utan köps separat.

Alla latrinbehållare ska vara biologiskt nedbrytbara. Latrinbehållare i annat material (metall/plast) kostar 500 kr att lämna.

Latrinbehållare/latrin säckar lämnas på kommunens återvinningscentraler, ÅVC. Behållare och giltig etikett lämnas utan kostnad. Avlämning av behållare utan etikett kommer att faktureras med 500 kr.

Renhållningstaxa, latrin

Kr inkl. moms

Abonnemangsavgift per år och fastighet (fem etiketter ingår*)

750

Extra etikett* (kr/st) (beställs hos kommunen 0647- 161 00)

100

Hämtning av max fem behållare (bionedbrytbara) inom en vecka efter beställning - abonnemangsavgift krävs.

625

Avlämning av omärkt behållare vid ÅVC (kr/behållare)

500

Komposterbar säck/påse (kr/rulle à 25 st)

125

Latrinkärl komposterbart (kr/st)

125

Latrinkärl m. lock i plast (att frakta biosäck i, kr/st)

125

 

Eget omhändertagande

Det finns också möjlighet till eget omhändertagande av latrin, det vill säga. kompostering på egen fastighet. Ansökan görs hos miljöavdelningen.

icon Eget omhändertagande av avfall (111.16 kB)

Hör av dig till tekniska avdelningen när din ansökan är godkänd så avslutar vi ert latrinabonnemang.