Det finns olika tekniska lösningar för att anlägga ett nytt eget avlopp, det beror helt på fastighetens förutsättningar och hur den omgivande miljön ser ut. Följ checklistan och skicka sedan in en komplett ansökan/anmälan till miljöavdelningen.

Blanketter finns längst ner på sidan. På avloppsguiden.se finns bland annat information om olika avloppstekniker.

Miljöavdelningen är en tillsynsmyndighet och får därför inte förorda vilken teknik som ni ska välja för er avloppslösning.

 

1. Läs informationen  pdf Avlopp på rätt sätt (755 KB)


2. Ta reda på om din fastighet ligger inom hög skyddsnivå
Åre kommun har tagit fram riktlinjer för när hög skyddsnivå bör gälla.

pdf Riktlinjer skyddsnivå enskilda avlopp (734 KB)


3. Ta gärna kontakt med en entreprenör som kan hjälpa dig att ta fram underlag för ansökan

4. Välj plats för anläggningen, gräv en provgrop och ta jordprov för analys (gäller infiltrationsanläggningar)


5. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor

6. Vänta på beslut
Du får inte börja anlägga avloppsanläggningen förrän du fått ett beslut från miljöavdelningen. Du kan annars behöva betala en miljösanktionsavgift.


7. Anlägga och dokumentera

Vid grävningsarbetena ska du eller anlitad entreprenör fotografera de olika momenten i arbetet.


8. Skicka in entreprenörsintyg

Fyll i blanketten entreprenörsintyg (9). På den intygar du eller anlitad entreprenör att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från miljöavdelningen. Bilderna från anläggningsarbetet ska du skicka in tillsammans med intyget till miljöavdelningen.


Du kan skicka handlingarna digitalt eller som papperskopia.

Följande handlingar är obligatoriska: ansökan/anmälan (blankett 1), situationsplan, teknisk beskrivning (någon av blanketterna 2-8). Vid ansökan/anmälan om infiltration ska även protokoll från siktanalys/perkolationsprov finnas med. Mer information finns i ”Avlopp på rätt sätt”.

pdf (1) Ansökan om nyanläggning el anmälan om ändring av avloppsanläggning (371 KB)

pdf (2) Teknisk beskrivning för slamavskiljare infiltration (304 KB)

pdf (3) Teknisk beskrivning för slamavskiljare Modulinfiltration (152 KB)

pdf (4) Teknisk beskrivning för slamavskiljare Markbädd (199 KB)

pdf (5) Teknisk beskrivning för slamavskiljare Modulmarkbädd (198 KB)

pdf (6) Teknisk beskrivning minireningsverk med efterpolering (113 KB)

pdf (7) Teknisk beskrivning för sluten tank (112 KB)

pdf (8) Teknisk beskrivning för slamavskiljare prefabricerad markbädd (153 KB)

pdf (9) Entreprenörsintyg (111 KB)

  pdf Information om slamtömning i Åre kommun (106 KB)