Det finns olika lösningar för att anlägga ett nytt eget avlopp, det beror helt på fastighetens förutsättningar. Följ checklistan och fyll sedan i aktuell blankett och skicka till oss.

Blanketter, broschyrer och faktablad finns längst ner på sidan. På avloppsguiden.se finns information om olika avloppstekniker.

Miljöavdelningen är en tillsynsmyndighet och får därför inte förorda vilken teknik som ni ska välja för er avloppslösning.

pdf Information om slamtömning i Åre kommun (106 KB)


1. Välj plats för avloppsanläggningen

Var ska avloppsanläggningen ligga? Läs mer på avloppsguiden.se

2. Områden med hög skyddsnivå
Miljöavdelningen har inte beslutat var hög skyddsnivå kommer att gälla ännu. Vi vill ändå informera att fastighetsägare inom vattenskyddsområden eller nära Natura 2000 områden kan komma att omfattas av hög skyddsnivå inom en snar framtid.

3. Gör provgrop och ta jordprov för analys

4. Ta hjälp av en entreprenör för rätt dimensionering och typ av anläggning

5. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning

  • Se vilka handlingar du ska skicka med i ansökan.

  • Observera att det finns olika blanketter beroende på teknisk lösning.

6. Vänta på beslut
Du får inte börja bygga avloppsanläggningen förrän du fått ett godkännande (per brev) från miljöavdelningen. Du kan annars behöva betala en miljösanktionsavgift.

7. Anlägga och dokumentera
Vid grävningsarbetena ska du eller anlitad entreprenör lämpligen fotografera olika moment i processen innan anläggningen grävs över.

8. Skicka in entreprenörsintyg
Fyll i blanketten entreprenörsintyg (13). På den intygar du eller anlitad entreprenör att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från miljöavdelningen. Bilderna från anläggningsprocessen ska du skicka tillsammans med intyget till din handläggare på miljöavdelningen.

Du kan skicka handlingarna digitalt eller som papperskopia.
Blankett 1 & 2 är obligatorisk. Välj en av blanketterna 4-10 beroende på teknisk lösning.

pdf (1) Ansökan om nyanläggning el anmälan om ändring av avloppsanläggning (260 KB)

  pdf (2) Vattentäktsredovisning (215 KB)

  pdf (3) Möjlighet att lämna synpunkter (74 KB)

  pdf (4) Teknisk beskrivning för slamavskiljare infiltration (91 KB)

  pdf (5) Teknisk beskrivning för slamavskiljare Modulinfiltration (88 KB)

  pdf (6) Teknisk beskrivning för slamavskiljare Markbädd (79 KB)

  pdf (7) Teknisk beskrivning för slamavskiljare Modulmarkbädd (131 KB)

  pdf (8) Teknisk beskrivning för fosforfälla (126 KB)

  pdf (9) Teknisk beskrivning minireningsverk med efterpolering (134 KB)

  pdf (10) Teknisk beskrivning för sluten tank (74 KB)

  pdf (11) Teknisk beskrivning för BDT (72 KB)

  pdf (12) Egenkontroll för större avloppsanläggningar (112 KB)

  pdf (13) Entreprenörsintyg (85 KB)

När du ska göra ett eget avlopp lämnar du in din ansökan eller anmälan och ett väl underbyggt förslag till avloppslösning. Ta hjälp av vår checklista. Kompletta handlingar ger snabbare handläggning.

 

Naturvårdsverkets faktablad

  pdf Faktablad 1 Planera för avlopp (2.93 MB)

  pdf Faktablad 2 jordprov (3.45 MB)

  pdf Faktablad 3 Slamavskiljare (2.43 MB)

  pdf Faktablad 4 infiltration (2.94 MB)

  pdf Faktablad 5 markbädd (3.59 MB)

  pdf Faktablad 6 skötsel (2.46 MB)