Vem ansvarar för hushållsavfallet?

Det är du som har det yttersta ansvaret för ditt avfall och att det hamnar på rätt plats. Kommunen har ansvaret för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det brännbara avfallet samlas in från de gröna kärlen (soptunnorna) eller containrar, och körs till Sundsvall där det förbränns och blir till el och värme. Det du lämnar på återvinningscentralerna (ÅVC) återvinns så långt det är möjligt och används som råvara vid nytillverkning av produkter eller förbränns och energiutnyttjas. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) tar hand om tidningar och förpackningar av plast, metall, glas och papper. Dessa ska du lämna på FTI:s återvinningsstationer. När det gäller kläder och grovavfall i form av möbler/saker är det miljömässigt bästa alternativet att lämna detta till en organisation för återanvändning.

Du har det yttersta ansvaret för ditt avfall och att det hamnar på rätt plats.

Hämtning av avfall

Vid tömning ska vägen fram till och runt kärlet vara framkomlig. Kärlet ska vara fritt från is och snö. Ställ ut ditt avfallskärl senast kl. 07.00 på hämtningsdagen med öppningen ut mot vägen.

Överfulla kärl

Det ska gå att stänga locket på kärlet och dragvikten (den kraft som behövs för att dra kärlet) får inte överstiga 15 kg. Vid tömning av överfulla eller för tunga kärl debiteras 180 kr/kärl (inkl. moms) + ordinarie tömningskostnad.

 

Tilläggsavgifter (Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall)

För tungt kärl

180

Överfullt kärl

180

 

Extra sopor

Om du tillfälligt har mycket hushållsavfall och ditt avfallskärl är fullt kan du lämna en säck bredvid ditt kärl i samband med ordinarie tömning. Det kostar 154 kr inkl moms/säck (max 100 liter och 15 kg). Du kan beställa ett större eller extra kärl till en kostnad av 180 kr inkl moms/år. Du kan även använda betalsäckar, mer information här.

Tilläggsavgifter (Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall)
Löst avfall (kr/100 liter) exkl gångavstånd 154

Extra tömningar av avfallskärl

Åre kommun hämtas hushållsavfall en gång varannan vecka. Det går att skriftligen minst 2 veckor i förväg beställa oftare tömning. Tömning som beställs, på blankett eller e-tjänst nedan, debiteras enligt gällande taxa. Till detta tillkommer ordinarie tömningskostnad för de kärl som töms. Extratömning kan beställas som årsbeställning eller säsongsbeställning:

Årsbeställning - vet ni att ni har samma behov av extratömning från år till år så fyller ni i blanketten/e-tjänsten för årsbeställning. Årsbeställningen gäller tills vidare och måste sägas upp skriftligt antingen av abonnenten eller kommunen.

Säsongsbeställning - vet eller tror ni att behovet av extratömning varierar från år till år så fyll i blanketten/e-tjänsten för säsongsbeställning.

pdf Extra tömning 2018/2019
(89 KB)

E-tjänst extra tömning av avfallskärl

Tilläggsavgifter (Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall)
Återkommande extra budning av hushållsavfall inom 2 veckor + tömningskostnad 280