Renhållningstaxan är uppdelad i två delar, en fast och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften abonnemangsavgiften, täcker kostnader som kommunen har för återvinningscentraler, FA-stationer, administration och information.

Den rörliga avgiften betalar du för det avfall du lämnar i kärl eller säck.

  • Alla som äger en fastighet (även fritidshus) eller driver ett företag i kommunen ska betala abonnemangsavgift och i denna avgift ingår även kärl beroende på typ av abonnemang.
  • Du blir fakturerad varje månad eller kvartalsvis.
  • Fastighetsinnehav eller ägarbyte ska meddelas till tekniska avdelningen. Detta sker inte automatiskt.
  • Om samma fastighetsägare äger flera fastigheter i kommunen tillkommer en avgift för varje fastighet. Om det finns flera hushåll/lägenheter på en fastighet tillkommer en avgift per hushåll/lägenhet. Se överst i tabellen under rubriken fasta avgifter.
  • Vid nybyggnation och om- eller tillbyggnad som påverkar renhållningsavgiften debiteras avgiften från och med kvartalet efter att ditt bygglov beviljats.

Vid frågor kontakta tekniska avdelningen via kundtjänst 0647-161 00.

Genom att sortera ditt hushållsavfall och lämna dina förpackningar på återvinningsstationen kan du minska dina renhållningskostnader.

Fasta avgifter

Kr inkl moms

Abonnemangsavgift per år och fastighet

520

Tillkommande avgift för ytterligare  fastighet/ lägenhet

310

Tömningskostnader

Hushåll

190 liters kärl

60

370 liters kärl

120

Tömning av container kr/m3 behållare (ej komprimerat avfall)

400

Större eller extra kärl kr/kärl och år

125

Företag

190 liters kärl

65

370 liters kärl

130

Tömning av container kr/m3 behållare (ej komprimerat avfall)

440

Ersättning för förstört eller borttappat kärl

 

190-liters kärl

660

370-liters kärl

930

Tilläggsavgifter (Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall)

Budad (beställd) tömning inom 1 vecka + tömningskostnad

625

Återkommande extra budning av hushållsavfall inom 2 veckor + tömningskostnad

220

Betald sopsäck 160 l (i anvisad behållare)

45

Betald soppåse (i anvisad behållare)

10

Löst avfall (kr/100 liter) exkl gångavstånd

110

Gångavstånd 1,6-15 meter

7,5

Gångavstånd 15-50 meter

15

Tillägg gångavstånd per 10 m >50m

7,5

Vägbom

15

För tungt kärl

125

Överfullt kärl

125

Övriga avgifter

Avgift per ton där avfall vägs

2 400

Fraktkostnad per behållare där avfall vägs

3 400

Där taxan ej är tillämplig kan renhållningsingenjören förhandla om lösning enligt taxans intentioner.

Då speciallösning för hushållsavfall krävs:

Permanentboende

1455

Fritidsboende

1095

Farligt avfall

Hushåll lämnar genom FA-boxen eller FA-stationen i Järpen. Kostnaden ingår i abonnemangsavgiften.                         0

Grovavfall från hushåll

Budad (beställd) hämtning inom 1 vecka framkörningsavgift

625

Budad (beställd) hämtning inom 1 vecka kr/m3 + framkörningsavgift

250

Grovavfall som hushåll lämnar på ÅVC (ingår i abonnemangsavgiften)

0