Anhörigstöd

Är du förälder, barn, syskon, granne, partner eller vän? Vi erbjuder stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående med långvarig sjukdom, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller en äldre anhörig.

Vem kan kontakta anhörigstöd?

Alla. Föräldrar, barn, grannar, makar och vänner som ger stöd, vård eller omsorg till sina närstående. Du kan också söka stöd om den du vårdar eller stödjer har hjälp från kommunen, landstinget eller försäkringskassan.

Vilket stöd kan jag få?

Stödet beror på vilken livssituation du befinner dig i och vilka behov du har. Vi jobbar alltid för att anpassa stödet efter just dina behov, genom till exempel stödsamtal, hembesök, informationsträffar, anhöriggrupper, utflykter, rekreation och nätverksgrupper. Du väljer själv hur du vill ta kontakt och hur du vill bli kontaktad.

Hembesök

Anhörigsamordnaren kan i samråd med dig göra ett hembesök där ni diskuterar ditt behov av stöd eller bara får en första kontakt. Du kan även anmäla intresse för att delta i olika  aktiviteter som anordnas.

Informationsträffar/föreläsningar

Vi bjuder in till träffar och föreläsningar med olika teman, dessa annonseras via kommunens informationskanaler.

Stödsamtal

Stödsamtal innebär att du får prata ostört med anhörigsamordnaren, antingen via telefon eller att ni bokar ett möte. Samtalet är på dina villkor. Samordnaren har tystnadsplikt och för därför inga anteckningar. Finns det behov för kontakt med psykolog, kurator eller liknande hjälper samordnaren dig att ta kontakt. 

Anhöriggrupp

I anhöriggruppen tar vi upp aktuella teman eller olika forum för att knyta kontakter med andra anhöriga. Vi träffas cirka en gång i månaden för att fika och umgås. Inom gruppen råder tystnadsplikt och du delar bara det du själv vill. Ibland bjuder vi in gäster som föreläser. Syftet med gruppen är att stötta varandra samt att utbyta erfarenheter.

Andra insatser

Den du vårdar eller stödjer kan ansöka om anhörigstöd genom insatser som till exempel avlösning i hemmet, korttidsboende och anhörigbidrag. Ansök genom att kontakta biståndshandläggaren i det område där du bor. 

Hur mycket kostar det?

Det stöd som anhörigsamordnaren ger är kostnadsfritt. I övrigt finns det regler för vilka avgifter kommunen får ta ut för sina olika insatser. Besök på äldrecenter, att delta i en anhörigcirkel, anhöriggrupp, utflykter eller andra aktiviteter, hembesök, avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad och stödsamtal med anhörigsamordnare är kostnadsfritt.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår anhörigsamordnare och du kommer att få svar inom fem arbetsdagar. Kontaktuppgifterna finns under rubriken Kontakt.