Press och media

Här samlar vi pressmeddelanden från Åre kommun.

Utökade medel garanterar feriearbete

Majoriteten i Åre kommun anser det viktigt att signalera att sysselsättning är ett prioriterat område. Socialnämnden har därför äskat medel för att garantera att alla ungdomar som uppfyller grundkriterierna och sökt feriearbete i Åre kommun ska få…

Senast ändrad 2019-07-01 Läs mer

Gemensamma krafter ska förebygga narkotikaanvändning bland unga

Arbetet med att förebygga och vända ungdomarnas alkohol- och narkotikaanvändande är varken enbart skolans, socialtjänstens, folkhälsostrategens eller polisens. Därför krokar nu politiker och tjänstepersoner i Åre kommun arm för att ta ett gemensamt…

Senast ändrad 2019-06-27 Läs mer

Odlad lax blir kvar på menyn inom äldreomsorgen

I november inkom en motion där Åre kommun uppmanades till att sluta servera odlad lax i de offentliga köken, bland annat av närings- och miljömässiga skäl. Socialnämnden har nu beslutat att sluta servera odlad lax på skolor och förskolor. Däremot kommer…

Senast ändrad 2019-06-27 Läs mer

Karl Dumky ny chef för barn- och utbildningskontoret

Nu är det klart att Karl Dumky blir ny chef för barn- och utbildningskontoret i Åre kommun. Karl har arbetat på Åre kommun sedan 2013. Han är utbildad gymnasielärare och arbetar för närvarande som enhetschef inom hemvården på Åre kommun. Karl tillträder…

Senast ändrad 2019-06-27 Läs mer

Vinter-OS arrangeras i Italien 2026

Nu är det klart att vinter-OS och Paralympics kommer att arrangeras i Italien 2026. Sverige föll på målsnöret och det kommer därmed inte bli några olympiska spel i Åre. Under måndagskvällen röstade delegaterna i Internationella olympiska kommittén (IOK)…

Senast ändrad 2019-06-24 Läs mer