Sex elever från Mörsils skola fick möjligheten att praoa som kommunutvecklare i Åre Kommun. Målet var att eleverna skulle få en ökad förståelse hur man arbetar i en kommun med utvecklingsfrågor och demokratiska processer – dels genom politiska möten och information från handledarna, men framför allt genom att de fick driva ett eget utvecklingsarbete, som de presenterade för politikerna.

—  Vi valde den här praoplatsen för att det verkade roligt och för att vi är intresserade av att lära oss hur unga kan utveckla och påverka kommunen, men även för att få möjlighet att framföra ungdomars röster i kommunen, berättar Mini och Märta.

Det var första gången som Åre kommun erbjöd elever att praoa som kommunutvecklare.

—  Vi tycker det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete. Att ta emot praoelever är ett första steg att arbeta med unga kommunutvecklare. Det blev väldigt lyckat och vi vill fortsätta att ta emot praoelever som kommunutvecklare. Nästa steg är att även satsa på att erbjuda feriejobb, berättar Malin Bergqvist och Hanna Moback som arbetar med demokratisamordning och som även varit elevernas handledare.

Det som eleverna har uppskattat med praon är mötet med politikerna, de egna uppdraget och att de fick en förståelse för hur kommunen arbetar med utveckling. I deras uppdrag fick de dels undersöka vad ungdomar hade för idéer kring den fördjupande översiktsplanen i Undersåker, men även vad ungdomarna i Åre Kommun ville vara med och påverka.

—  Det som var mest intressant var att höra vad andra vill påverka i kommunens arbete och det jag lärt mig under veckan är hur det fattas beslut i kommunen, berättar Lowe.

Kommunfullmäktiges ordförande, Peter Jansson (C), är en av de politiker som har varit med och arbetat fram konceptet om att ta emot unga kommunutvecklare.

— Jag och bygdeutvecklingsberedningen jobbar för demokrati och delaktighet och jag ser det här som en fantastisk möjlighet att visa våra ungdomar hur en kommun fungerar och hur de kan vara med och påverka utvecklingen av kommunen, säger Peter.